Khai báo sai định mức, một doanh nghiệp FDI bị truy thu trên 2,6 tỷ đồng

(HQ Online)- Cục Hải quan TP.HCM vừa ra quyết định truy thu gần 2,6 tỷ đồng đối với một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do khai sai định mức đối với hàng sản xuất xuất khẩu (SXXK) và phí bản quyền.

Nguyên phụ liệu vải nhập lậu do Cục Hải quan TP.HCM phát hiện. Ảnh: T.H

Vụ việc trên được phát hiện qua công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ). Theo hồ sơ vụ việc, Công ty TNHH C. (Chi nhánh Mỹ Phước- Bình Dương) là công ty con 100% vốn đầu tư nước ngoài chuyên sản xuất và NK mặt hàng bàn chải đánh răng,  thực hiện loại hình nhập SXXK.

Qua kiểm tra các hồ sơ, chứng từ hải quan từ tháng 12-2010 đến tháng 11-2015, đoàn kiểm tra phát hiện có sự chênh lệnh nguyên liệu nhập khẩu sản xuất hàng XK . Cụ thể, theo biểu đồ tỷ lệ hao hụt nguyên phụ liệu thực tế sản xuất trung bình do công ty do công ty thống kê qua các năm từ 2010 đến 2015 là 2%, trong khi đó, khi thực hiện thanh khoản, DN  khai báo với cơ quan Hải quan  tỷ lệ hao hụt qua các năm là 3%, tăng 1% so với tỷ lệ sử dụng thực tế.

Chi cục KTSTQ kết luận, việc khai báo sai 1% về tỷ lệ hao hụt nguyên liệu nguyên liệu đã dẫn đến lượng nguyên liệu sử dụng thực tế để sản xuất hàng XK ít hơn lượng nguyên liệu thanh khoản với cơ quan Hải quan. Thực tế này dẫn đến lượng nguyên liệu tồn kho thực tế lớn hơn lớn hơn so với số nguyên liệu tồn kho thanh khoản . Tuy nhiên số nguyên liệu này không còn trên thực tế.

Đoàn kiểm tra đã thực hiện truy thu trên 2,1 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, thuế GTGT trên 1,8 tỷ đồng, thuế NK trên 312 triệu đồng.

Ngoài ra, qua công tác KTSTQ đối với phí bản quyền, cơ quan Hải quan phát hiện, từ năm 2010 đến nay, công ty trả  tiền cho công ty mẹ ở Mỹ để sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo.. với tổng số tiền trên 62 tỷ đồng. Số tiền này được tính 5% tổng doanh thu thuần của toàn bộ bàn chải đánh răng đã bán ra tại Việt Nam cho 3 loại hàng hóa: NK nguyên chiếc, bàn chải đánh răng sản xuất tại Việt Nam và bàn chải gia công, đóng gói bao bì tại Việt Nam.

Trong đó,theo số liệu tờ khai NK kinh doanh, tổng số lượng bàn chải NK nguyên chiếc trên 9,3 triệu cái, công ty thông báo số tiền bản quyền tương ứng đã trả cho công ty mẹ gần 2,2 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan xác định, số tiền này phát sinh sau khi NK, là khoản phải khai và công vào trị giá tính thuế theo quy định, nhưng công ty chưa thực hiện. Do đó, Cục Hải quan TP.HCM thực hiện truy thu trên 456 triệu đồng.

Lê Thu