Miễn thuế với hàng hóa có giá trị tối thiểu

Theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK, hàng hóa có tổng trị giá hải quan dưới 500.000 VND hoặc có tổng số tiền thuế XK, NK phải nộp dưới mức 50.000 VND cho một lần XK, NK được miễn thuế XK, thuế NK.

img0005

Hàng hóa có tổng trị giá hải quan dưới 500.000 VND hoặc có tổng số tiền thuế XK, NK phải nộp dưới mức 50.000 VND cho một lần XK, NK được miễn thuế XK, thuế NK. Ảnh: T.Trang.

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy định này theo hướng dẫn của Luật Thuế XK, thuế NK mới. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết, quy định này không áp dụng đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định hiện hành đối với trường hợp miễn thuế không phải đăng ký danh Mục hàng hóa miễn thuế tại Thông tư  số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đây là một quy định mới tạo thuận lợi cho DN, bởi trước đây tại Luật thuế XK, thuế NK cũ chưa quy định về việc miễn thuế XK, NK đối với các trường hợp hàng hóa có trị giá tối thiểu hoặc có số tiền thuế phải nộp ở mức tối thiểu. Riêng đối với hàng mẫu, tuy đã quy định thuộc đối tượng xét miễn thuế nhưng quy định chưa rõ ràng, có thể hiểu khác nhau và lợi dụng gian lận thương mại.

Bên cạnh đó là những ấn phẩm quảng cáo có trị giá thấp và hàng mẫu theo đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất hoặc ảnh, phim, mô hình hoặc bất kỳ hàng hóa tương tự nào khác thay thế cho hàng mẫu đó, ấn phẩm quảng cáo, gây khó khăn vướng mắc trong thực hiện.

Do đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, phù hợp với các cam kết quốc tế, Luật Thuế XK, thuế NK đã bổ sung quy định các trường hợp trên vào đối tượng miễn thuế. Cụ thể: Hàng hóa có tổng trị giá hải quan dưới 500.000 VND hoặc có tổng số tiền thuế XK, NK phải nộp dưới mức 50.000 VND cho một lần XK, NK được miễn thuế XK, thuế NK.

Cùng với đó là hàng mẫu, ảnh, phim, mô hình hoặc hàng hóa thay thế cho hàng mẫu nhập khẩu để thực hiện đơn hàng hoặc để phục vụ sản xuất, ấn phẩm quảng cáo không được sử dụng cho mục đích thương mại cũng sẽ được miễn thuế.

Hải Nam