Từ 01/09/2016 mặt hàng hoá dầu áp dụng mức thuế suất 1%

Theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ nay đến hết năm 2016, mặt hàng hoá dầu áp dụng mức suất thuế nhập khẩu 1%.

Theo đó, Nghị định quy định rõ, các mặt hàng hóa dầu gồm Benzen thuộc mã hàng 2707.10.00 và mã hàng 2902.20.00; Xylen thuộc mã hàng 2707.30.00, P-xylen thuộc mã hàng 2902.43.00 và Polypropylen thuộc mã hàng 3902.10.30 và mã hàng 3902.10.90 (không bao gồm mặt hàng Polypropylen dạng nguyên sinh thuộc nhóm 98.37) áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình.

Cụ thể, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 31/12/2016 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1%. Từ ngày 1/1/2017 trở đi, các mặt hàng này áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

Ban hành kèm theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP gồm:

Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế áp dụng từ ngày 01/09/2016.

Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế áp dụng từ ngày 01/09/2016.

Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng. (áp dụng từ ngày 01/09/2016)

Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan. (áp dụng từ ngày 01/09/2016)

LINK DOWNLOAD