Luật Thuế Xuất nhập khẩu sửa đổi 2016 chính thức có hiệu lực

Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) số 107/2016/QH13 được Quốc hội đã thông qua ngày 6-4-2016 chính thức được áp dụng từ 1-9-2016. Đây là Luật được cho là có nhiều điểm mới tích cực, sẽ tác động mạnh mẽ tới hoạt động XNK trong thời gian tới. Bài viết xin giới thiệu một số điểm đáng chú ý của Luật này.

Thuế Xuất nhập khẩu sửa đổi 2016
Luật Thuế XK, thuế NK được cho là có nhiều điểm mới tích cực, sẽ tác động mạnh mẽ tới hoạt động XNK. Ảnh: T.Trang.

Tách riêng từng loại thuế

Luật Thuế XK, thuế NK sửa đổi 2016 đã quy định cụ thể từng loại thuế gồm: Thuế theo tỷ lệ phần trăm (Điều 6), Thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp (Điều 7), Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan (Điều 8)…  Trong đó, thuế theo tỷ lệ phần trăm “được xác định căn cứ vào trị giá tính thuế và thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) của từng mặt hàng tại thời điểm tính thuế”.

Đồng thời, Luật cũng quy định: “Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này”.

Như vậy, quy định tại Luật thuế sửa đổi được tách bạch rõ ràng từng loại thuế suất, không như Luật thuế XNK năm 2005 quy định chung tại Biểu thuế suất.

Quy định về loại thuế suất 

Luật Thuế XK, thuế NK 2016 đã bổ sung quy định về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường nội địa theo nguyên tắc hàng hóa đáp ứng điều kiện xuất xứ nào thì áp dụng theo mức thuế suất tương ứng với loại xuất xứ đó.

Cụ thể: Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa NK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam hoặc hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng quy tắc xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa NK có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam hoặc hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường trong nước đáp ứng quy tắc xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Bên cạnh đó, quy định về thuế suất thông thường cũng được sửa đổi, bổ sung. Luật hiện hành quy định thuế suất thông thường không quá 70% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng do Chính phủ quy định.

Tại điểm c, khoản 3, Điều 6, Luật thuế XK, thuế NK đã bổ sung quy định: Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa NK không thuộc các trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt nêu trên, “được quy định bằng 150% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng”.

Trong khi đó, Luật hiện hành chưa có quy định về loại thuế suất được áp dụng cụ thể là thuế NK ưu đãi, ưu đãi đặc biệt hay thuế thông thường… đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan NK vào thị trường nội địa mà chưa bao quát hết các trường hợp phát sinh mà Luật đã đề cập ở trên.

Miễn thuế cho nguyên liệu, vật tư sản xuất XK

Luật thuế XK, thuế NK sửa đổi 2016 đã chuyển hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập để sản xuất XK từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.

Quy định này nhằm khuyến khích sản xuất XK, tạo giá trị gia tăng cao, góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN đặc biệt là DN nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Đồng thời đơn giản thủ tục hành chính việc tạm thu để hoàn thuế đối với vật tư nguyên liệu nhập để sản xuất hàng XK.

Miễn thuế hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập có thời hạn

Bổ sung quy định tại khoản 9, Điều 16 về miễn thuế cho một số hàng hóa thuộc chế độ tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập trong thời hạn nhất định, cụ thể:

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác; máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất để thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ gia công cho thương nhân nước ngoài, trừ trường hợp máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất.

Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài; hàng hóa tạm nhập, tái xuất để cung ứng cho tàu biển, tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam;

Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế;

Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất.

Miễn thuế NK cho sản xuất của dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư

Khoản 13 Điều 11 Luật thuế XK, thuế NK sửa đổi quy định về miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được. Cụ thể: DN công nghệ cao, DN khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Cùng với đó là miễn thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Hiện Nghị định hướng dẫn Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) 2016 chưa được ban hành. Vì vậy, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các quy định của Luật này ngay từ ngày 1-9-2016. Trong đó, hướng dẫn rất chi tiết việc thực hiện miễn thuế đối với nguyên liệu sản xuất hàng gia công, hàng NK để sản xuất hàng hóa XK, miễn thuế đối với hàng TN-TX, và một số hàng hóa của ngành nghề đặc biệt theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK.

 

T.Trang
Hải quan