Điểm tin Hải quan tuần cuối tháng 8/2016

Trong tuần Tổng cục Hải quan ban hành nhiều công văn hướng dẫn thủ tục hải quan với hàng hóa của DN có vốn đầu tư nước ngoài mua bán với đối tác ngoài nước, thủ tục mua bán hàng hóa với nước ngoài sau đó chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng Việt Nam, Nhập Khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi…

Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan của DN có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài tại công văn số 1114/GSQL-GQ2.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 24/7/2013 của Bộ Công Thương thì DN có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp quyền XK, được mua hàng hóa tại Việt Nam để XK ra nước ngoài, bao gồm hàng hóa do DN hoặc DN khác NK vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo các điều kiện tại Điều 3 Thông tư này.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, theo khoản 1c, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa XK, NK tại chỗ gồm hàng hóa mua bán giữa DN Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với DN khác tại Việt Nam.

Về vướng mắc của DN trường hợp mua hàng từ đối tác nước ngoài bán cho khách hàng Việt Nam trong đó DN chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng tại Việt Nam trước khi làm thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Về thủ tục hải quan, DN có thể trực tiếp hoặc thông qua đại lý hải quan để làm thủ tục NK hàng hóa và được sử dụng hóa đơn do chính DN phát hành để làm thủ tục. Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể các chỉ tiêu thông tin khai báo và trị giá tính thuế tại công văn số 8330/TCHQ-GSQL.

Hướng dẫn về thủ tục và thuế GTGT với hàng hóa là hỗn hợp dầu đã qua sử dụng từ mỡ hoặc dầu động vật và mỡ hoặc dầu thực vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 7899/TCHQ-TXNK.

Trong đó, phân loại hàng hóa XNK với mặt hàng được xác định là hỗn hợp dầu rán đã qua sử dụng từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc dầu thực vật thuộc nhóm 15.18, mã số 1518.00.60 “- Các hỗn hợp hoặc các chế phẩm không ăn được từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng và chất béo hoặc dầu thực vật hoặc các phần phân đoạn của chúng”.

Về chính sách mặt hàng, mặt hàng nói trên được xác định là phế liệu và không được phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Trường hợp công ty muốn NK mặt hàng này thì mặt hàng phải là hàng hóa thuộc Danh mục phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Chính phủ và công ty phải làm thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm theo quy định tại Thông tư số 50/2014/BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với hàng hóa đã tạm nhập để thực hiện dự án nay thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới; chính sách quản lý hàng hóa XK, NK và chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Chi tiết được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 1117/GSQL-GQ2. DN có thể liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập để được hướng dẫn thủ tục chi tiết.

Theo P. Diễm,
Hải Quan