Mở rộng triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia tại cảng biển Đồng Nai và Cần Thơ từ 15-3

(HQ Online)- Theo Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải): Dự kiến từ ngày 15-3 tới, Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) sẽ được mở rộng triển khai để thực hiện thủ tục hành chính cho tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại các cảng biển khu vực Đồng Nai và Cần Thơ.

Cơ chế một cửa Quốc gia
Việc áp dụng NSW tại cảng biển đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Ảnh: Thái Bình

Phạm vi triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia là toàn bộ cảng biển thuộc hai khu vực nêu trên.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức đào tạo cho các đại lý, chủ tàu liên quan và các bộ cảu Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai và Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và hoạt động tuyến nội địa vào, rời cảng biển.

NSW tại cảng biển được thực hiện thí điểm đầu tiên tại khu vực cảng Hải Phòng ngày 12-11-2014. Đến nay, Cơ chế một cửa Quốc gia tại cảng biển được thực hiện chính thức: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, TP.HCM , Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thanh Nguyễn