Quy trình xuất nhập khẩu

Quy trình xuất nhập khẩu

Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương

Link Download: Google Drive

Các bước xuất nhập hàng sea, hàng air

Link Download: Google Drive

Chuẩn bị làm hàng nhập khẩu

Link Download: Google Drive

Chuẩn bị làm hàng xuất khẩu

Link Download: Google Drive

Giới thiệu về dịch vụ giao nhận

Link Download: Google Drive

Các giấy tờ cần chuẩn bị cho hải quan hàng nhập

Link Download: Google Drive

Hướng dẫn cách lập HBL

Link Download: Google Drive

Hướng dẫn cách lập HBL

Phương pháp gửi hàng bằng container

Link Download: Google Drive

Quy trình chuyển container từ Depot về kho CFS

Link Download: Google Drive

Quy trình làm hải quan và giao hàng hàng nhập đường biển, hàng LCL

Link Download: Google Drive

Quy trình làm hải quan và giao hàng hàng xuất đường biển, hàng FCL

Link Download: Google Drive

Quy trình làm hàng nhập

Link Download: Google Drive

Quy trình làm hàng xuất

Link Download: Google Drive

Sáu quy tắc tổng quát

Link Download: Google Drive

 

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao