Luật thuế và các nghị định thông tư

Luật thuế và các nghị định thông tư

Thông tư ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Link Download: Google Drive

Thông tư hướng dẫn nghị định số 40

Link Download: Google Drive

Cách phân bổ thuế nhập khẩu

Link Download: Google Drive

Luật hải quan

Link Download: Google Drive

Luật thuế bảo vệ môi trường

Link Download: Google Drive

Luật thuế giá trị gia tăng

Link Download: Google Drive

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Link Dowload: Google Drive

Luật thuế xuất nhập khẩu

Link Download: Google Drive

Luật thuế xuất nhập khẩu

Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật hải quan

Link Download: Google Drive

Nghị định 87

Link Download: Google Drive

Phụ lục 2 thông tư 196

Link Download: Google Drive

Phụ lục 3 thông tư 196

Link Download: Google Drive

Thông tư ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu

Link Download: Google Drive

Thông tư 196

Link Download: Google Drive

Thông tư 193

Link Download: Google Drive

 

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao