Transcontinental Bridges (Cầu lục địa) trong vận chuyển và logistics

Khái niệm Cầu lục địa (Transcontinental Bridges)

Transcontinental Bridges (Cầu lục địa) là thuật ngữ dùng riêng cho vận chuyển container, được hiểu là đoạn vận chuyển trên đất liền nối liền với các đoạn hành trình đường biển, được các hãng tàu áp dụng với mục đích là giảm thời gian vận chuyển, tăng mức độ dịch vụ door-to-door … 

Với 2 đặc điểm chính sau:

  • Thứ nhất, chỉ có một vận đơn được phát hành bởi người vận chuyển trên suốt hành trình.
  • Thứ hai, hàng hóa nằm yên trong container – nghĩa là không trường hợp rút/đóng hàng trong lúc vận chuyển.

Cầu lục địa (Transcontinental Bridges)

Phân loại Cầu lục địa (Transcontinental Bridges)

1. Landbridge – Phương thức phổ biến nhất.

Mô hình : Sea – Land –  Sea

Hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển qua đại dương đến cảng 1 lục địa thứ 2 => sử dụng phương thức đường bộ xuyên đất liền => Tiếp tục ành trình đường biển => Điểm đích.

Ví dụ 1: Vận chuyển lô hàng từ Kobe (Japan) => Hamburg

Kobe => Los Angeles => New york => Hamburg

Vận tải đường biển từ Kobe đi Los Angeles => Vận tải đường sắt từ Los Angeles đi New York => Vận tải đường biển từ New York đến Hamburg.

Cầu lục địa (Transcontinental Bridges)

Ví dụ 2: Tuyến đường Viễn đông => Nga=> Châu âu

Qua Nga bằng đường sắt – Giảm khoảng cách tuyến đường từ 20100 km bằng đường biển xuống còn 13770 km bằng đường sắt qua Nga (Siberian Railway).

Untitled

2. Minibridge – Trường hợp đặc biệt của Landbridge

Mô hình : Sea – Land – Port

Từ cảng nước thứ 1 => cảng nước thứ 2, bao gồm 1 chặng vận tải đất liền ở nước xuất phát / nước đến

Ví dụ : Vận chuyển lô hàng từ Mỹ => Netherlands

Vận tải đường bộ Cảng Seattle (USA) => New York

Vận tải đường biển New York => Rotterdam (Netherlands)

Minibridge

3. Microbridge

Giống như hình thức Mini Bridge, chỉ khác là nơi kết thúc hành trình là một trung tâm công nghiệp, thương mại trong nội địa

Ví dụ : Vận tải lô hàng từ Nhật bản đến Mỹ

Osaka => LA => Chicago

Vận tải đường biển : Osaka => Los Angeles => Vận tải đường bộ (sắt) : Los Angeles => Chicago

Microbridge

Logistics4vn biên soạn
Ảnh: NYK Lines, Irkust