WB hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA)

(VnEconomy) – Ngày 12/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Ngân hàng thế giới (WB) đã ký kết tuyên bố hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ triển khai Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của WTO.

hiệp định tạo thuận lợi thương mại
WB cam kết hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai Hiệp định TFA thông qua nhiều hoạt động.

Hiệp định TFA của WTO đã được các nước thành viên thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 tại Bali – Indonesia.

Trước đó, ngày 26/11/2015, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định này bằng Nghị quyết số 108/QH13. Theo đó Chính phủ tiếp tục giao Bộ Tài chính – Tổng cục Hải quan chủ trì triển khai thực hiện Hiệp định TFA.

Hiệp định TFA sẽ chính thức có hiệu lực nếu có 2/3 nước thành viên phê chuẩn (108 nước thành viên), hiện tại đã có 63 nước thành viên phê chuẩn.

Thông qua việc ký kết tuyên bố hợp tác, WB cam kết hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai Hiệp định TFA thông qua các hoạt động như xây dựng Cổng thông tin thương mại cho Việt Nam, đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai các cam kết của Hiệp định của các Bộ ngành liên qua, thành lập Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại.

Cụ thể, Cổng thông tin thương mại quốc gia được thiết kế dành cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp dịch vụ logistics, và các cơ quan Chính phủ liên quan và dự kiến sẽ ra đời vào tháng 8/2016.

Cổng thông tin này sẽ tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng các quy định pháp luật, quy trình chuẩn hóa, và các thông tin liên quan tới thuế quan. Giúp giảm nguy cơ hiểu sai và nhầm lẫn liên quan tới các giao dịch xuất, nhập khẩu mà có thể gây chậm trễ đối với hoạt động logistics tại các cửa khẩu.

Liên quan đến việc thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại quốc gia, theo cam kết, Việt Nam sẽ thành lập Ủy ban này hoặc Cơ chế tương đương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan không thành lập thêm Ủy ban mới mà trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa sẽ kiêm luôn vai trò của Ủy ban tạo thuận lợi thương mại quốc gia.

Hiện tại Tổng cục Hải quan đã dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến các bộ ngành có liên quan.

Hà Đan