Xây dựng trung tâm logistics hạng II tại Cần Thơ

(HQ Online)- Bộ Công Thương đồng ý với đề xuất quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ của UBND thành phố Cần Thơ.

Các trung tâm logistics sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Ảnh: Danh Lam.

Theo Bộ Công Thương, đề xuất của UBND thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch trung tâm logistics hạng II thuộc tiểu vùng kinh tế trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ là phù hợp với nội dung quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.  Do vậy, Bộ Công Thương ủng hộ đề xuất nêu trên của UBND thành phố Cần Thơ.

Bộ này cũng đề nghị UBND thành phố Cần Thơ thực hiện các bước để thu hút và triển khai đầu tư xây dựng trung tâm logistics theo đúng quy hoạch và theo đúng các quy định hiện hành có liên quan, bảo đảm hiệu quả của hoạt động đầu tư và vận hành, khai thác trung tâm sau khi hoàn thành.

Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 7-2015 hướng tới mục tiêu phát triển các trung tâm logistics trở thành các trung tâm dịch vụ nòng cốt trong lưu thông và phân phối hàng hóa, phục vụ đắc lực cho sản xuất, tiêu dùng hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước.

Theo đó, sẽ hình thành và phát triển các trung tâm logistics chuyên dụng, trước mắt là các trung tâm logistics chuyên dụng hàng không gắn liền với các cảng hàng không, kết nối cùng với hệ thống các trung tâm logistics hạng I và hạng II để hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hoặc trung chuyển hàng hóa qua các loại hình vận tải đa phương thức, phục vụ cho đầu vào và đầu ra của sản xuất công nghiệp tại các khu công nghiệp, trung tâm công nghệ cao, vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

Phan Thu