Cách xác định mặt hàng công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm Nhập Khẩu

Cơ quan Hải quan và doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng công nghệ thông tin cần lưu ý những thông tin trên nhãn hiệu để xác định là hàng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

123

Trên thực tế Hải quan địa phương và doanh nghiệp đã gặp vướng trong vấn đề xác định hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

Để tạo sự thống nhất trong thực hiện chính sách quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc xác định mặt hàng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 31/2015/TT-BTTTT quy định “sản phẩm công nghệ thông tin tân trạng là sản phẩm đã qua sử dụng được sửa chữa, thay thế linh kiện và các công đoạn khác để có chức năng, hình thức tương đương và có chế độ bảo hành như sản phẩm mới. Sản phẩm tân trang phải có nhãn hiệu bằng tiếng Việt ghi rõ sản phẩm tân trang, hoặc bằng tiếng Anh có ý nghĩa tương đương”.

Do vậy, những sản phẩm công nghệ thông tin có nhãn hiệu là những từ như: Refurbished, remanufactured, renew, recycled, reused, recertified… có ý nghĩa tương đương tân trang được hiểu là các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu khi nhập khẩu.

N.Linh
Theo HQ