Biểu thuế nhập khẩu hàng hóa mới sửa đổi theo kiến nghị của doanh nghiệp

Theo đại diện Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính, Biểu thuế nhập khẩu hàng hóa tại Nghị định 122/2016/NĐ-CP có nhiều điểm sửa đổi là trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng.

sb

Cụ thể như thiết bị đóng ngắt mạch điện thuộc nhóm 85.35 được điều chỉnh về cùng mức thuế suất 5%; trong đó 3 dòng điều chỉnh từ 3% lên 5%, 3 dòng điều chỉnh từ 10%, 7% về 5%.

Bộ linh kiện đồng rời đồng bộ và không đồng bộ của ô tô đầu kéo và sơ mi rơ-moóc để sản xuất, lắp ráp ô tô đầu kéo và sơ mi rơ-moóc: Chi tiết tại Chương 98, nhóm 98.44 và quy định mức 0%.

Linh kiện, phụ tùng ô tô được điều chỉnh 3 dòng hàng gồm: 7009.10.00, 8708.10.90 và 8708.99.30 từ 15%, 20% lên 20% và 30% và chi tiết tại Chương 98, nhóm 98.45 đối với 15 dòng hàng trong nước đã sản xuất được. Đại diện Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính làm rõ thêm, sửa đổi này nhằm phù hợp với Chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam đến 2020 của Chính phủ cũng như kiến nghị của Hiệp hội DN.

Với máy móc, thiết bị cơ khí, thuế máy sản xuất bia (8438.40.00) được tăng từ 3% lên 5%. Máy sản xuất giấy hoặc bìa (8439.20.00) tăng từ 2% lên 5%. Bộ phận máy giặt (8450.90.10, 8450.90.20) tăng từ 3% lên 5%. Máy xát vỏ cà phê (8438.80.11) tăng từ 2% lên 5%.

Gang thỏi tăng từ 0% lên 5%.

Khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái tăng thuế từ 18% lên 24%, 30%, 40%.