Xuất khẩu pallet gỗ cần chứng minh tính hợp pháp nguồn gốc

Pallet gỗ ở dạng tháo rời, nhưng toàn bộ các chi tiết, bộ phân, linh kiện, phụ kiện… cấu thành sản phẩm hoàn chỉnh, được đi cùng nhau thì phân loại theo sản phẩm hoàn chỉnh.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Đà Nẵng về việc làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu pallet gỗ, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, căn cứ theo Chú giải chi tiết HS chương 44 hướng dẫn, mặt hàng pallet gỗ ở dạng tháo rời, nhưng toàn bộ các chi tiết, bộ phân, linh kiện, phụ kiện… cấu thành sản phẩm hoàn chỉnh, được đi cùng nhau thì phân loại theo sản phẩm hoàn chỉnh. Trường hợp mặt hàng gỗ không ở dạng bộ như vậy, phân loại theo từng sản phẩm cụ thể.

Theo đó, chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu pallet gỗ căn cứ vào hồ sơ cụ thể, thực tế hàng hóa, và hướng dẫn trên để thực hiện áp mã số HS cho lô hàng.

Đối với hồ sơ hải quan, khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ được xuất khẩu khi có hồ sơ sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Do đó, trong hồ sơ hải quan, ngoài hồ sơ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp phải xuất trình thêm hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành tại Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT và Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT về hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản.

N.Linh