Giải đáp nhiều nội dung thực hiện Luật Thuế XK, thuế NK

Những vướng mắc được Hải quan địa phương nêu ra xoay quanh các nội dung: Thời hạn nộp thuế đối với hàng tái nhập để tái chế có phải nộp thuế trước khi thông quan? Có miễn thuế cho hàng XK được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư trong nước? Có giảm thuế cho máy móc, nguyên liệu gia công sản xuất XK bị thiệt hại?

Thời hạn nộp thuế đối với hàng tái nhập của hàng hóa XK để tái chế

Đại diện Cục Hải quan Hải Phòng đặt câu hỏi, hiện cơ quan Hải quan tính thời hạn nộp thuế đối với hàng tái nhập của hàng hóa XK để tái chế như thế nào? Bởi tại Điều 9 Luật Thuế XK, thuế NK quy định về thời hạn nộp thuế thì hàng hóa XK, NK thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan… trừ hàng hóa  của DN ưu tiên. Trong khi đó, tại khoản 5 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP lại quy định: Trường hợp hàng tái nhập của hàng hóa XK để tái chế thì người khai hải quan chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế.

Như vậy, đối với trường hợp DN không phải là DN ưu tiên, thực hiện tái nhập hàng đã XK để tái chế có phải thực hiện nộp thuế trước khi thông quan? Đề xuất với trường hợp này, đại diện Hải quan Hải Phòng cho rằng, đối với hàng tái nhập của hàng hóa XK để tái chế chưa phải nộp thuế trong thời hạn tái chế theo quy định tại khoản 5 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, căn cứ của Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Luật Hải quan 2014 hiện vẫn là căn cứ pháp lý để cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục quản lý, giám sát hải quan. Vì vậy, về thời hạn nộp thuế đối với hàng tái nhập của hàng hóa XK để tái chế trước mắt thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 47 Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Trong thời gian tới, Cục Thuế XNK sẽ tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Tổng cục để thực hiện thống nhất trong toàn Ngành.

Hàng gia công, sản xuất XK có trong diện được giảm thuế?

Đại diện Cục Hải quan Hải Phòng nêu, tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định, giảm thuế cho nguyên liệu, máy móc gia công, sản xuất XK bị hư hỏng, mất mát. Tuy nhiên, tại Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134/2016/NĐ-CP chỉ quy định 1 trường hợp là hàng hoá XK, NK đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, nếu bị hư hỏng, mất mát do nguyên nhân khách quan được giảm thuế. Trong khi đó, quy định trong hồ sơ giảm thuế thì lại yêu cầu phải có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền giám định về mức độ thiệt hại, văn bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh thiệt hại. Hải quan Hải Phòng thắc mắc, với quy định trên thì nguyên liệu, máy móc gia công, sản xuất XK có trong diện được giảm thuế?

Đối với thắc mắc về hàng gia công, sản xuất XK có trong diện được giảm thuế, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, về bản chất Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134 vẫn kế thừa quy định hiện hành về giảm thuế. Việc quy định ở Luật Hải quan đã  bao quát tất cả các trường hợp, trong đó có cả các trường hộ gia công, sản xuất XK.

Chính sách thuế đối với hàng hóa XK để gia công, sản xuất XK

Đưa ra một số thắc mắc xoay quanh chính sách thuế đối với hàng hóa XK để gia công, sản xuất XK, đại diện Cục Hải quan Bình Dương nêu vấn đề:

Tại điểm a Khoản 1 Điều 11 Nghị định 134 quy định: Hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK.

Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Đối với hàng hóa XK để gia công sau đó NK là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì không được miễn thuế.

Như vậy, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế XK khi XK để gia công có phải chịu thuế XK? Nếu phải chịu thuế XK thì khi NK sản phẩm gia công, người nộp thuế có được hoàn thuế XK tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế NK? Bởi Luật Thuế XK, thuế NK và Nghị định 134 chưa có quy định hoàn thuế đối với trường hợp trên.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng thắc mắc, tại điểm a khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định, máy móc NK phục vụ cho hoạt động sản xuất được miễn thuế NK, tuy nhiên cũng là NK máy móc phục vụ cho sản xuất sau đó tái xuất lại phải nộp thuế, quy định này có hợp lý?

Trả lời những thắc mắc của Hải quan Bình Dương, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, theo quy định của Luật, hàng hóa XK để gia công sau đó NK trở lại được miễn thuế, tuy nhiên, có trường hợp, tại thời điểm XK chưa thể xác định được hàng hóa đó có NK trở lại hay không, trên thực tế đã xảy ra không. Vì vậy trên cơ sở quản lý, tránh thất thu NSNN, Nghị định 134 quy định: Hàng hóa XK để gia công là tài nguyên, khoáng sản, sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên và hàng hóa XK để gia công thuộc đối tượng chịu thuế XK thì không được miễn thuế XK.

Đối với quy định về tính thuế đối với NK máy móc phục vụ cho sản xuất sau đó tái xuất, đại diện Cục Thuế XNK cho rằng, quy định đã rõ ràng, với chính sách khuyến khích sản xuất Luật đã cho miễn thuế đối với máy móc NK phục vụ cho hoạt động sản xuất. Còn đối với máy móc NK sau đó tái xuất sẽ được hoàn thuế khi tái xuất.

Cũng tại Hội nghị, bên cạnh việc nêu ra những vướng mắc, một số ý kiến góp ý cho việc quản lý thuế đối với DN ưu tiên; tiếp nhận và thực hiện miễn thuế đối với những tờ khai hàng gia công khai báo trước ngày 1-9-2016 nhưng chưa nộp thuế, quản lý đối với hàng gia công sử dụng nguyên liệu trong nước tham gia vào quá trình sản xuất XK…

Đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị đang gặp vướng với việc quản lý thuế đối với DN ưu tiên khi mà theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK thì những DN này được ưu tiên nộp thuế 1 lần/tháng. Tuy nhiên, có những DN ưu tiên một tháng đăng ký tới 8 đến 10 nghìn tờ khai, trong khi đó cơ quan Hải quan phải theo dõi nợ thuế đối với từng tờ khai. Vì vậy, đơn vị này đề xuất với Tổng cục Hải quan không yêu cầu Cục Hải quan quản lý DN ưu tiên theo từng tờ khai mà để DN ưu tiên tự kê khai, tự nộp thuế.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng cho biết, hiện có rất nhiều tờ khai xin được miễn thuế là đối tượng, hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK chưa XK sản phẩm, hàng hóa kinh doanh TN-TX chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1-9-2016 nhưng chưa nộp thuế khiến cho công việc của cơ quan Hải quan tăng lên đáng kể. Vì vậy, đơn vị này đề xuất, yêu cầu DN thống kê và chỉ nộp 1 tờ khai với cơ quan Hải quan.

Trả lời kiến nghị của Cục Hải quan TP.HCM về quản lý DN ưu tiên, ông Lê Đức Thanh- Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan cho biết, hiện Tổng cục Hải quan đang xây dựng hệ thống quản lý DN ưu tiên theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK, theo đó hệ thống sẽ tự cập nhật và tự xử lý thuế đối với những DN này, cơ quan Hải quan không phải mất công theo dõi và quản lý riêng với những DN ưu tiên.

Về đề xuất đối với việc hoàn thuế cho những tờ khai trước ngày 1-9, đại diện Cục Thuế XNK cho biết, việc yêu cầu các DN đăng ký và khai theo hướng dẫn để được miễn thuế nhằm tạo sự minh bạch trong cơ chế quản lý. Vì vậy, quy trình và thủ tục khai báo với những hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK chưa XK sản phẩm, hàng hóa kinh doanh TN-TX chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1-9-2016 nhưng chưa nộp thuế là cần thiết.

Thu Trang
Theo HQ Online