Chính phủ đồng ý mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 40/2016/QĐ-TTg về việc mở rộng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai với tổng diện tích là 15.929,8 ha.
chinh_phu_dong_y_mo_rong_khu_kinh_te_cua_khau_lao_cai_44045_khu_kinh_te_cua_khau_lao_cai_sau_resize

Theo đó, khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai là khu vực có ranh giới địa lý xác định thuộc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, có không gian kinh tế riêng biệt.

Cụ thể, khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sau khi điều chỉnh có tổng diện tích là 15.929,8 ha, được tổ chức thành các khu chức năng gồm: Khu phi thuế quan; khu cửa khẩu; khu – cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, dân cư và các khu chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của địa phương.

Quy mô, vị trí từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết của khu. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật về khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Năm 2003, khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai được đầu tư mở rộng lên 7.917ha nhưng so với thực tế phát triển vẫn chưa tương xứng và chưa thể hiện đúng vai trò, vị thế của khu kinh tế, nhất là việc thực hiện trung chuyển hàng hóa, dịch vụ logistics sau khi hệ thống giao thông Côn Minh – Hải Phòng được kết nối đồng bộ.

Tổng số tiền dành cho việc đầu tư các hạng mục theo Đề án mở rộng, phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là trên 36.000 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách địa phương chỉ khoảng hơn 1.000 tỉ đồng, còn nguồn vốn ngân sách trung ương là trên 7.600 tỉ đồng, vốn ODA 1.500 tỉ đồng, nguồn vốn khác khoảng 26.800 tỉ đồng.

Dự kiến sau khi khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đi vào hoạt động sẽ giúp tỉnh này tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đến năm 2020 đạt 12-13%, còn GDP đầu người phấn đấu đạt 3.700 USD.

Tuyết Nhung