Bao bì không dùng cho thực phẩm chỉ cần khai báo hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn thủ tục nhập khẩu bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm.

baobi

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan nhằm giải quyết vướng mắc về quy định kiểm tra chuyên ngành đối với bao bì nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa là dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra an toàn thực phẩm tại cơ quan kiểm tra Nhà nước có thẩm quyền do các bộ quản lý chuyên ngành chỉ định.

Tuy nhiên đối với trường hợp nhập khẩu bao bì có tính đa dụng không liên quan đến ngành thực phẩm doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc xác định có phải làm thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm hay không?

Để giải quyết vướng mắc trên, cơ quan Hải quan đã lấy ý kiến các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm (Bộ Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương) để có hướng dẫn thống nhất.

Theo đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu bao bì không sử dụng vào mục đích chứa đựng thực phẩm, khi làm thủ tục hải quan cần khai báo rõ mục đích sử dụng đối với bao bì nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, đồng thời có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu.

Cơ quan Hải quan căn cứ khai báo và văn bản cam kết của doanh nghiệp để xem xét, giải quyết thủ tục hải quan và thông quan hàng hóa theo quy định.

N.Linh