Cơ Hội Tình Nguyện Tại Đức Có Trả Lương

22f65d7b8007de4f5f247b8c3703b3f7

Yêu cầu:

  • Ít nhất 18 tuổi (không giới hạn tuổi)
  • Biết tiếng Đức căn bản. Đối với những người làm trong lĩnh vực giáo dục chữa bệnh (trẻ em bị khuyết tật) và chăm sóc người già (nhà dưỡng lão), tiêng Đức thành thạo là bắt buộc. Nếu có thể, bạn cần cung cấp chứng nhận về trình độ tiếng Đức. Bạn cũng sẽ có cơ hội để nâng cao tiếng Đức trong quá trình tình nguyện. Có kinh nghiệm làm việc với người có hoàn cảnh đặc biệt hoặc người già. Nếu bạn không có những kinh nghiệm này, bạn sẽ được yêu cầu trải qua 2 tuần tập huấn với một trung tâm uy tín tại quốc gia của bạn. The Friends of Waldorf Education sẽ giúp bạn liên hệ với tổ chức đáp ứng được những nhu cầu này.
  • Sẵn sàng chuẩn bị cho chuyến đi 12 tháng toàn thời gian,  Không chấp nhận tình nguyện ngắn hạn.

Hỗ trợ tài chính và quyền lợi

  • Hỗ trợ thủ tục Visa (nhận được lời mời chình thức trước khi tham dự)
  • Phí sinh hoạt ít nhất 150 Euros một tháng trong thời gian tình nguyện
  • Miễn phí chố ở và ăn tại Đức
  • Miễn phí bảo hiểm y tế, tai nạn và trách nhiệm
  • Tình nguyện viên có trách nhiệm trả cho hội nghị chuyên đề chuẩn bị nếu có
  • Vé máy bay sẽ được chi trả bời tình nguyện viên
  • Phí cho SJ Vietnam: 1,500,000 VND

Đăng kí gửi đến : [email protected] on time.

Hướng dẫn chi tiết tại đây