Dịch vụ vận tải container trên thế giới.

Nhồi rút hàng

Theo tập quán quốc tế, vận chuyển hàng hóa bằng container , người gửi hàng phải chịu trách nhiệm đóng hàng vào container cùng với việc niêm phong, kẹp chì container, người gửi hàng phải chịu tất cả những chi phí đó cùng các chi phí liên quan khác.
Mặt khác, trong quá trình chuyên chở bằng container , hàng hóa không được dỡ ra để sắp đặt  lại như trong các phương thức chuyên chở khác. Do vậy, người gửi hàng phải đặc biệt chú trọng đến việc đóng xếp cũng như dỡ hàng khỏi container nhằm đảm bảo an toàn cho hàng hóa chuyên chở, đồng thời lại tận dụng được toàn bộ tải trọng cũng như dung tích container.
Vì thế mà nhồi rút hàng là một vấn đề hết sức quan trọng trong dịch vụ vận tải container. Khi nhồi rút hàng vào và ra khỏi container, không những phải nắm vững tình hình đặc điểm hàng hóa được chuyên chở, mà còn phải nắm được tình hình và đặc điểm của loại container sẽ dùng để chuyên chở. Vì không phải loại hàng hóa nào cũng phù hợp với phương thức chuyên chở bằng container, do đó việc xác định nguồn hàng phù hợp với chuyên chở bằng container có ý nghĩa quan trọng trong kinh doanh.

Chất xếp container

Trong chuyên chở container, hàng hóa và bản thân container phải chịu sự tác động của nhiều lực khác nhau. Vì vậy, hàng hóa trong container phải được chất xếp đúng kỹ thuật, chèn, đệm và chằng buộc chu đáo. Đồng thời container cũng phải được chất xếp tốt, chắc chắn trên con tàu chuyên dụng và thích hợp. Khi thực hiện việc chất xếp hàng hóa vào container cần quan tâm một số yêu cầu kỹ thuật như sau:

  • Phân bổ hàng hóa đều trên mặt sàn container.
  • Chèn, đệm và lót cho hàng hóa được chuyên chở trong container.
  • Gia cố cho hàng hóa trong container.
  • Hạn chế và giảm bớt áp lực hay chấn động cho hàng hóa và container.
  • Tránh hiện tượng hàng hóa bị nóng, hấp hơi.

Gom hàng

Trong chuyên chở hàng hóa bằng container, gom hàng là một dịch vụ không thể thiếu.Đây là dịch vụ mà người gom hàng tập hợp những lô hàng lẻ từ nhiều người ở cùng nơi đi, thành những lô hàng nguyên để gửi và giao cho nhiều người nhận ở cùng nơi đến. Trong đó, hàng lẻ (Less than container load-LCL) được hiểu là những lô hàng nhỏ không đủ để đóng gói trong một container hoặc là những lô hàng lớn nhưng có nhiều người gửi và nhiều người nhận. Còn hàng nguyên(Full container load-FCL) được các hãng tàu chợ định nghĩa là xếp hàng nguyên container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng gói hàng và dỡ hàng khỏi container.

 

Trích: Thực trạng của đội tàu container Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu container trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.

moi quang cao
moi quang cao
moi quang cao