Định hướng nghề nghiệp Logistics

programmatic_LOG

Sau đây là 3 Ebook có thể giúp bạn có một cái nhìn tổng quát về cơ hội nghề nghiệp trong ngành Logistics. Mr Lô hy vọng sẽ một phần giúp bạn định hướng nghề nghiệp Logistics tốt hơn cho bản thân các bạn đam mê lĩnh vực này.

Screen Shot 2015-10-11 at 23.16.26
Getting started on your Logistics Career

Đây là một ebook ngắn gọn, sẽ giúp bạn thấy được tổng quát Logistics là gì, trong ngành có những mảng gì và những mẹo giúp bạn có những lợi thế khi phỏng vấn cho những vị trí Logistics.
DOWNLOAD-> Morai-Logistics-Career-in-Logistics-ebook

Screen Shot 2015-10-11 at 23.18.56

Distribution & Logistics Manager Competency Model
Ebook này sẽ đi sâu hơn về những phẩm chất, kỹ năng, kiến thức và vai trò của một người quản lý trong mảng Logistics. Qua ebook này, bạn sẽ biết được bạn cần cải thiện những kỹ năng, kiến thức hay phẩm chất gì để phù hợp với những công việc trong ngành Logistics.
DOWNLOAD-> distribution-and-logistics-managers-competency-model_2

Screen Shot 2015-10-11 at 23.21.23

Transport, Logistics & Supply Chain Career Map
Những vị trí, công việc và yêu cầu đối với từng vị trí trong ngành Logistics & Supply Chain. Đồng thời đính kèm mức lương cơ bản trong ngành. Lưu ý: Mức lương chỉ có tính chất tham khảo.
DOWNLOAD-> TransportLogisticsandSupplyChainCareerMap_001