Infographics: 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tính đến 15/3

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3 đạt 10,95 tỷ USD, tăng 13,6% (tương ứng tăng 1,31 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/3, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của cả nước đạt 47,05 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 2,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018. Dưới đây là thông tin và sự thay đổi về kim ngạch của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất so với cùng kỳ 2018:

inforgraphic_10_nhom_hang