[ Infographics ] Xe nâng (Forklift) có thể nâng được bao nhiêu con vật?