Theo đó, hệ thống kho bãi sẽ được phát triển đồng bộ và tương thích với phát triển tổng thể kết cấu hạ tầng kinh tế – kỹ thuật của khu vực cửa khẩu, trở thành một trong các cơ sở hạ tầng thương mại nòng cốt phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu.

Số lượng, loại hình, quy mô và công năng kho bãi sẽ do nhu cầu về kho bãi của hàng hóa xuất nhập khẩu và hoạt động xuất nhập khẩu quyết định; công suất hay sức chứa đi đôi với phát triển về dịch vụ kho bãi – dịch vụ logistics về kho bãi hay gắn với kho bãi – theo hướng từng bước đi vào chuyên nghiệp và hiện đại.

Quy hoạch phát triển kho hàng hóa tại cửa khẩu biên giới Việt –Trung.

Bên cạnh đó, việc phát triển hệ thống kho bãi phải dựa trên sự cân đối và tính khả thi trong từng thời kỳ giữa nhu cầu về kho bãi và khả năng nguồn lực đầu tư phát triển kho bãi của xã hội, trong đó chủ yếu là của thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu và thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics; bảo đảm kho bãi và kinh doanh khai thác kho bãi đạt hiệu quả kinh tế cao và ổn định,…

Quy hoạch nhằm phát triển hệ thống kho bãi đồng bộ cùng với tích hợp các dịch vụ logistics trọn gói kèm theo, từng bước đi vào chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng đầy đủ và thường xuyên nhu cầu tập kết lưu giữ và bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là xuất khẩu tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc phát triển mạnh và bền vững.

Hải Châu
Theo CAND