Năm 2020, đường thủy nội địa đảm nhận vận chuyển 17,72% hàng hóa

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa.

thủy nội địa
Ảnh: viwa.gov.vn

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 4146 phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo Quyết định, đến năm 2020, tỷ lệ đảm nhận vận tải hàng hóa của đường thủy nội địa là 17,72%, vận tải hành khách là 4,1% khối lượng vận tải của toàn ngành GTVT. Tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải bình quân giai đoạn 2015 – 2020 là 11,20%/năm về hàng hóa và 2,5%/năm về hành khách. Vận tải hàng hóa đạt 393,89 triệu tấn và 85,9 tỷ tấn.km; hành khách đạt 170 triệu khách và 3,5 tỷ khách.km; khối lượng vận tải container đạt khoảng 3,45 triệu TEU; khối lượng vận chuyển hàng hóa sông pha biển đạt khoảng 17,1 triệu tấn.

Định hướng đến năm 2030, tỷ lệ đảm nhận vận tải hàng hóa của đường thủy nội địa là 15,48%, vận tải hành khách là 1,9% khối lượng vận tải của toàn ngành GTVT. Tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải bình quân giai đoạn 2021 – 2030 là 5,20%/năm về hàng hóa và 1,41%/năm về hành khách. Vận tải hàng hóa đạt 655,89 triệu tấn và 141,5 tỷ tấn.km; hành khách đạt 200 triệu khách và 4,1 tỷ khách.km; khối lượng vận tải container đạt khoảng 5,57 triệu TEU; khối lượng vận chuyển hàng hóa bằng tàu sông pha biển đạt khoảng 30,3 triệu tấn.

Quyết định nêu rõ, cần phát triển các loại tàu có tính năng kỹ thuật hiện đại, áp dụng công nghệ mới, trang thiết bị phù hợp, phòng ngừa ô nhiễm môi trường (thiết bị chứa dầu cặn, các phế thải từ dầu, nước thải, rác thải, chất thải nguy hại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải…).

Để đạt được các mục tiêu này, cần đẩy mạnh tái cơ cấu giao thông đường thủy nội địa để đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội trong đầu tư và khai thác đội tàu thủy nội địa. Tăng cường hoạt động quản lý chuyên ngành, hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng của phương tiện và dịch vụ vận tải, bao gồm các giải pháp đáp ứng yêu cầu giao thông tiếp cận; Tăng cường vai trò của vận tải đường thủy nội địa trên các hành lang vận tải chính kết nối với cảng biển tại các vùng kinh tế trọng điểm để nâng cao hiệu quả khai thác, đẩy mạnh vận tải đa phương thức và giảm chi phí dịch vụ logistics; Rà soát các chính sách cho vận tải thủy nói chung cũng như xây dựng khung chính sách mới để phát triển hình thức taxi thủy, buýt thủy góp phần phát triển giao thông công cộng các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; Đẩy mạnh phát triển vận tải sông pha biển thành phương thức vận tải có chất lượng dịch vụ tốt, thuận tiện, giá thành hợp lý để nâng cao tính cạnh tranh, đảm nhận thị phần vận tải ngày càng cao.

Quyết định này thay thế Quyết định số 639 ngày 14/3/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy hoạch đội tàu vận tải thủy nội địa đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Thiện Anh