100% doanh nghiệp xuất khẩu tham gia hải quan điện tử

Theo ghi nhận của chúng tôi, thay vì phải tới Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, hiện các doanh nghiệp có thể khai báo thuế suất nhanh chóng chỉ với một vài thao tác trên máy tính. Đây chính là tiện ích của hệ thống khai quan tự động VNACCS/VCIS mà ngành hải quan các địa phương tại ĐBSCL đang áp dụng và được các doanh nghiệp đánh giá cao bởi hiệu quả của nó.

Theo Cục Hải quan thành phố Cần Thơ, hệ thống VNACCS/VCIS chính thức được áp dụng từ ngày 01/4/2014. Đến nay, hệ thống này đã được triển khai thực hiện tại tất cả các chi cục Hải quan trên toàn quốc. Đây là hệ thống thông quan tự động với rất nhiều ưu điểm như: tự động bổ sung thuế suất, tỷ giá tính thuế, tự động cảnh báo với những tiêu chí khai chưa chính xác. Hệ thống cũng tự động kiểm tra, cấp số và phân luồng 24/24h mỗi ngày đối với tờ khai hải quan.

Nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống này, hiện ngành hải quan đang tập trung hoàn thiện các cấu phần liên quan đến kết nối VNACCS/VCIS với cơ chế một cửa Quốc gia và một số chức năng, tiện ích cao hơn. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, việc đẩy nhanh thủ tục hải quan điện tử còn góp phần nâng cao hiệu quả thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo Huỳnh Tâm – Hoài Tâm – Công Tâm – VTV