THU HÚT NHIỀU PHỤ NỮ HƠN VÀO LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Theo Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ, hơn 13 triệu lao động Mỹ bao gồm cả lực lượng trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó, gần một nửa đủ điều kiện nghỉ hưu trong 10 năm tới. Lực lượng lao động trong lĩnh vực đặc biệt này ngày càng một già hơn dù nam giới vẫn chiếm ưu thế nhưng số lao động nữ cũng chiếm ít nhất 13% trong cơ cấu ngành nghề này trên toàn quốc – một báo cáo từ Cục Thống Kê Lao Động.

Những con số trên tạo ra một cuộc tranh cãi về việc làm thế nào để nâng cao nhận thức về các cơ hội nghề nghiệp để thúc đẩy tương lai của ngành Giao Thông Vận Tải, và đặc biệt là làm thế nào để tận dụng những viên “ngọc thô” đến từ lực lượng lao động nữ giới.

giao thông vận tải

PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Một sáng kiến tiếp cận chiến lược nhằm phát triển lực lượng lao động vận tải là các mạng lưới quốc gia cho lực lượng lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải – National Network for Transportation Workforce (NNTW), được tài trợ bởi Bộ Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ -Cục Quản Lý Đường Cao Tốc Liên Bang. Mạng lưới này bao gồm năm trung tâm được quản lý bởi Đại Học Memphis, Đại Học Vermont, Đại Học Wisconsin-Madison, Đại học bang California – Long Beach.

Mạng lưới đánh dấu các khu vực dựa trên các chương trình đảm bảo sinh viên và cá nhân tìm kiếm những khu vực có đông lực lượng lao động, chuyển đổi nghề nghiệp hoặc thăng tiến nghề nghiệp tạo nên nhận thức về các cơ hội nghề nghiệp, các chương trình giáo dục cần thiết, kỹ năng cần thiết và các nấc thang dẫn để đến thành công.

giao thông vận tải

Ngoài ra, NNTW đang phối hợp với hơn 100 tổ chức liên quan đến hoạt động giao thông vận tải khắp nước Mỹ thông qua 5 trung tâm nhằm giúp đỡ tìm ra các khả năng để hình thành các giải pháp cho những thách thức phát triển tài năng của ngành công nghiệp này. VACO logistics là một trong những tổ chức tiên phong trong lĩnh vực này và hợp tác chặt chẽ với Trung tâm nguồn nhân lực vận tải khu vực Đông Nam, đặc biệt là trong trường Đại học Nemphis để tập trung một cách toàn diện trên khắp cả nước về việc thu hút phụ nữ vào nghề.

Phụ nữ chiếm tới 47% toàn bộ lực lượng lao động nhưng chỉ chiếm thiểu số trong ngành Giao Thông Vận tải trên toàn quốc. Khoảng cách này đại diện cho một cơ hội tuyệt vời, bởi vì bằng cách đáp ứng đầy đủ các vai trò trong các lĩnh vực mà trước đây được thống trị bởi nam giới như ngành Giao Thông Vận Tải, phụ nữ có thể kiếm được hơn 30% nhiều hơn so với các công việc truyền thống mà phụ nữ vẫn thường thống trị.

Những chuyên gia là phụ nữ trong lĩnh vực này là một những chiếc chìa khóa quan trọng vì họ mang lại một nền tảng vững chắc trong công nghiệp mới nổi, một kỹ năng độc nhất của thế hệ thuộc thiên niên kỷ mới. Những chuyên gia này phải hành động để nâng cao nhận thức về cơ hội trong lĩnh vực giao thông vận tải. Họ cũng phải làm nổi bật lên được những tác động xã hội mà họ mang lại trong cộng đồng để định hình ngành công nghiệp trong một mục tiêu thu hút nhiều phụ nữ hơn vào ngành nghề này.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG

Bởi vì các công ty đã bỏ thời gian và công sức thẩm định từ các quản lý tài năng đến các mạng lưới giao thông vận tải địa phương chúng ta có thể phối hợp thực hành và sắp xếp các nguồn nhân lực ở tất cả các cấp độ trong suốt việc giáo dục lực lượng lao động và cộng đồng công nhân. Nền tảng và sự hợp tác là điều rất quan trọng để phát triển các giải pháp cho những vấn đề của nguồn lao động.

Nhiều tổ chức hơn nữa từ tất cả các khía cạnh của ngành công nghiệp giao thông vận tải trở thành đối tác với mạng lưới 5 khu vực của NNTW, chúng ta sẽ có thể thu thập số liệu nghiên cứu định hướng mục tiêu có ý nghĩa và đo lường được, cũng như có thể có nhiều hơn những chuyên gia trẻ tuổi là phụ nữ.

Anh Tú

Event’s Assistant