XÂY DỰNG KHO LIÊN KẾT

Trong kho hàng, các loại hàng hóa, pallet và xe nâng không phải là những thứ duy nhất di chuyển trong nhà kho. Các dữ liệu cũng phải “chảy” xuyên suốt trong khắp các quá trình hoạt động của kho hàng, từ khi nhận hàng để lưu trữ và theo dõi, chọn và đóng gói hàng đến khi cung ứng hàng ra ngoài thị trường.

Doanh nghiệp tận dụng dữ liệu hiệu quả hay không có tác động rất lớn đến hiệu suất nhà kho và chuỗi cung ứng. Nguồn dữ liệu lỗi thời hoặc không đáng tin cậy sẽ làm hoạt động trong kho kém hiệu quả.

Các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của kho hàng với dữ liệu thời gian thực (real-time data), những dữ liệu này “chảy” qua một hệ thống quản lý kho hàng (WMS) để đồng bộ hóa tất cả các quá trình trong kho.  Tận dụng dữ liệu thời gian thực (real-time data) về hàng tồn kho, sản phẩm và thông tin khách hàng là nền tảng lý tưởng giúp kho liên kết (connected warehouse) giảm thiểu lãng phí, cho phép ra quyết định, và sắp xếp hợp lý các hoạt động.

Giá trị được tạo ra từ sự minh bạch

Các kho liên kết (connected warehouse) được kết nối với hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cũng như các ứng dụng của đối tác trong chuỗi cung ứng. Các kho liên kết (connected warehouse) cũng có thể tích hợp với mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of Things devices). Chẳng hạn như xe nâng hàng thông minh, robot, hỗ trợ lấy hàng bằng giọng nói.

Bằng cách liên kết các hoạt động kho với hệ thống quản lí khách hàng (CRM), các công ty  có thể trang bị cho toàn thể nhân viên bán hàng và nhân viên phục vụ thông tin thời gian thực để phát triển kinh doanh. Kho hàng và hệ thống ERP được tích hợp sẽ hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và dự báo hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho và chi phí vận chuyển được chính xác hơn.

Việc liên kết kho hàng của doanh nghiệp với các đối tác khác có thể làm tăng hiệu quả hoạt động của toàn bộ chuỗi cung ứng bằng cách hệ thống lại các quy trình của kho hàng và các đối tác khác, đồng thời cũng tạo ra sự minh bạch trong chuỗi cung ứng để góp phần tiết kiệm chi phí cho toàn bộ chuỗi cung ứng, làm giảm hiệu ứng Bull-whip. Điều này cũng làm tăng tính linh hoạt các mạng lưới cung cấp (supply network) để thích ứng nhanh chóng với các điều kiện thay đổi, từ sự chậm trễ tại một nhà máy ở nước ngoài đến sự suy giảm trong nhu cầu khách hàng.

Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of Things)

 Những cơ hội cho việc việc cải tiến hiệu suất hoạt động cho nhà kho và chuỗi cung ứng đến từ các công nghệ và các thiết bị thông minh. Hệ thống trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa các các hoạt động của robot hay con người không những chỉ trong nhà kho, mà còn các hoạt động khác trên thế giới.

Ngoài việc làm cho  hoạt động của kho nhanh và hiệu quả hơn, mạng lưới thiết bị kết nối Internet (Internet of things) tạo ra một nguồn thông tin thời gian thực (real-time data) dồi dào mà tất cả các bên liên quan của chuỗi cung ứng đều có thể nắm bắt và phân tích.

 Mục tiêu quan trọng trong tương lai của nhiều công ty là “những hoạt động của kho hàng sẽ từng bước thay đổi để việc kinh doanh của doanh nghiệp”. Các công ty đang tìm kiếm sự linh động không chỉ để thay đổi nhanh chóng mà còn thay đổi sao cho tận dụng được công nghệ đột phá để mang lại hiệu quả, hợp tác đối tác và lợi thế cạnh tranh cao hơn. Để đáp ứng những mục tiêu này, các công ty đang chú tâm vào sự nhanh nhạy của hệ thống thông tin, các giải pháp quản trị kho hàng dựa trên điện toán đám mây (cloud-base WMS solutions) mà không phải đối mặt với với chi phí cao, sự thiếu linh hoạt, sự lỗi thời của hệ thống hiện có.

Xây dựng kho liên kết là một mốc quan trọng trong việc tối đa hóa hiệu suất kho cũng như hoạt động của chuỗi cung ứng. Dữ liệu thời gian thực (real-time data) cung cấp khả năng hiển thị và kiểm soát cần thiết để thực hiện những cải tiến trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Các công ty nên chú ý nhiều đến việc quản trị hệ thống thông tin và các công để đạt được lợi thế cạnh tranh.

Đặng Minh Thẩm

UT-Logs Club

Theo: Inboundlogistics.com