2 loại hàng hóa sau được cấp phép nhập khẩu hoàn toàn qua Internet chỉ trong 5 ngày

Bộ Công Thương chính thức triển khai việc tiếp nhận, đăng ký, xử lý và cấp phép nhập khẩu điện tử hoàn toàn qua Internet đối với một số mặt hàng theo Cơ chế một cửa quốc gia.

cấp phép nhập khẩu

Bộ Công Thương vừa ban hành Quy trình cấp phép nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theoCơ chế một cửa quốc gia.

Quy trình này được áp dụng với 2 mặt hàng nhập khẩu là xe mô-tô phân khối lớn và các chất làm suy giảm tầng ozone.

Văn bản này nằm trong thời gian quá độ trước khi tiến hành nhận và xử lý hồ sơ đăng ký nhập khẩu hoàn toàn qua Internet đối với một số loại hàng hóa, nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và triển khai các nội dung nêu tại Thông tư liên tịch 84 ngày 25/6/2013 giữa Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Theo văn bản, quy trình cấp phép nhập khẩu các loại hàng hóa này gồm 3 công đoạn:

– Tạo lập tài khoản truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn;

– Kê khai, tiếp nhận hồ sơ đăng ký qua Internet: doanh nghiệp kê khai và gửi hồ sơ đăng ký qua Internet gồm đơn đăng ký nhập khẩu theo mẫu biểu có sẵn trên hệ thống Cổng thông tin NSW và đính kèm dạng file điện tử các văn bản, chứng từ theo quy định.

– Xử lý, cấp phép hồ sơ đăng ký nhập khẩu qua Internet.

Theo quy trình, Cục Xuất nhập khẩu có trách nhiệm thông báo qua Internet kết quả xét duyệt/cấp phép hồ sơ cho doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua Internet đầy đủ, hợp lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ qua Internet của doanh nghiệp không phù hợp với quy định hiện hành, cơ quan cấp phép nêu rõ lý do không chấp thuận để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

Cổng thông tin một cửa quốc gia sau khi tiếp nhận kết quả xét duyệt/cấp phép sẽ gửi kết quả này đưới dạng điện tử cho doanh nghiệp.

Bảo Bảo

Theo Trí Thức Trẻ