29 hãng tàu được lựa chọn tham gia Cơ chế một cửa

29 hãng tàu có phương tiện và lưu lượng hoạt động lớn được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đề nghị Bộ Giao thông vận tải lựa chọn tham gia thực hiện thí điểm Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Hãng tàu Maersk Line- một trong những hãng vận tài được đề xuất tham gia NSW.

Theo Tổng cục Hải quan, việc lựa chọn này căn cứ vào nguồn lực, tính chất, mức độ triển khai thí điểm NSW và sự sẵn sàng của các DN. Đồng thời đây cũng là các DN đang tham gia thực hiện thí điểm việc tiếp nhận bản lược khai hàng hóa qua phương thức điện tử với cơ quan Hải quan (e-Manifest).

Như báo Hải quan đưa tin, việc thí điểm NSW sẽ được thực hiện đầu tiên với 3 thủ tục liên quan đến tàu biển gồm: Thủ tục với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh tại 2 cảng vụ hàng hải là Hải Phòng và TP.HCM.

Theo đề xuất của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 1 (từ 30-11-2014 đến tháng 3-2015), sẽ áp dụng với 9 DN; giai đoạn 2 (từ tháng 4 đến tháng 9-2015) sẽ áp dụng với 20 DN còn lại.

Sau 2 giai đoạn nêu trên, việc thực hiện thủ tục đối với tàu biển XNC và quá cảnh sẽ được áp dụng cho tất cả các DN vận tải.

T.Bình