Xuất khẩu gỗ tăng 12,8%

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho thấy: Giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 10 ước đạt 528 triệu USD, đưa giá trị XK 10 tháng đầu năm đạt 4,98 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa.

XK gỗ và các sản phẩm gỗ 9 tháng đầu năm sang hầu hết các thị trường chính đều tăng, ngoại trừ thị trường Trung Quốc giảm 10,19%. Hoa Kỳ và Nhật Bản có mức tăng trưởng lần lượt là 14,35% và 22,03% so với cùng kỳ năm 2013.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản – 3 thị trường NK gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2014 – chiếm 66,35% tổng giá trị XK của mặt hàng này.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 10, ước giá trị NK gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 177 triệu USD, đưa kim ngạch NK 10 tháng đầu năm đạt gần 1,9 tỷ USD, tăng 55,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, NK gỗ từ thị trường Lào chiếm 28,4%, Campuchia chiếm 12,7%, Hoa Kỳ chiếm 10,8%.

Trung Quốc là thị trường NK gỗ lớn thứ 4 của Việt Nam, chiếm 9,9% tổng kim ngạch NK. Tổng kim ngạch NK gỗ và sản phẩm gỗ từ thị trường này trong 9 tháng đầu năm đã tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Uyển Như
Logistics4VN