6 nhóm hàng Nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng của Bộ KH&CN

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), hiện nay có 6 nhóm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng thuộc diện quản lí của đơn vị.

Khí hóa lỏng (LPG)- một trong những mặt hàng NK thuộc diện phải kiểm tra Nhà nước về chất lượng.

Các nhóm hàng phải kiểm tra chất lượng của Bộ KC&CN gồm: Xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học; mũ bảo hiểm mô tô, xe máy; đồ chơi trẻ em; các sản phẩm điện, điện tử; thép làm cốt bê tông; khí hóa lỏng (LPG).

Hiện nay, Bộ KC&CN đang phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, áp mã HS các nhóm hàng này thống nhất với Biểu thuế XNK (do Bộ Tài chính ban hành).

Điều 8, Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lí mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, quy định: Các bộ, cơ quan ngang bộ quản lí chuyên ngành có trách nhiệm thống nhất với Bộ Công Thương về danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã số HS để công bố mã số HS của hàng hóa theo mã số HS trong Biểu thuế XNK đối với danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

Việc điều chỉnh danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 187 do Chính phủ quyết định.

T.Bình
Theo Hải Quan