Bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng

(Baohatinh.vn) – Chiều 5/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo cuối kỳ Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Đơn vị tư vấn cần xem xét, cân nhắc tên gọi của quy hoạch trên gợi ý Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng và dịch vụ hậu cảng

Sau các cuộc họp đầu và giữa kỳ bàn về Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng, đơn vị tư vấn – Công ty CP Portcoast tiếp thu tích cực những ý kiến đóng góp xác thực, hợp lý của các đơn vị liên quan để bổ sung, điều chỉnh vào báo cáo cuối lần này.

Theo đó, báo cáo cuối kỳ được đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt theo các nội dung chủ yếu về thuyết minh tổng quan, đánh giá hiện trạng khu vực quy hoạch, tóm lược dự báo hàng hóa, đề xuất quy hoạch và tổ chức thực hiện.

Bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng

Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Portcoast Phạm Anh Tuấn trình bày báo cáo cuối kỳ quy hoạch xây dựng Trung tâm Logistics Vũng Áng.

Đặc biệt, các phương án dự báo hàng hóa được đơn vị tư vấn chú trọng giải trình. Bốn phương pháp dự báo được đưa ra gồm: căn cứ vào kịch bản KT-XH; phân tích, thống kê và hồi quy đàn hồi; đánh giá theo quy hoạch tổng thể và các dự án đầu tư.

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến tính chất, quy mô các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đề xuất quy hoạch, trong đó nhấn mạnh đơn vị tư vấn nghiên cứu lại về vấn đề đánh giá tác động môi trường và tên gọi của quy hoạch.

Bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng

Đại diện Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Lào đồng ý với quy mô dự báo lượng hàng hóa qua cảng tuy nhiên cần rút lại ngắn gọn, chi tiết hơn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận sự tiếp thu có chọn lọc của đơn vị tư vấn trên cơ sở đóng góp của các đơn vị liên quan trong thời gian qua, cơ bản thống nhất với các ý kiến góp ý tại cuộc họp và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục tiếp thu, bổ sung vào quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn xem xét, cân nhắc tên gọi của quy hoạch trên gợi ý Quy hoạch chi tiết Trung tâm Logistics Vũng Áng và dịch vụ hậu cảng; tính toán lại các yếu tố liên quan đến phân kỳ đầu tư và cơ cấu nguồn vốn, một số chỉ tiêu kỹ thuật;…

Các sở, ban, ngành, địa phương có văn bản góp ý gửi về văn phòng UBND tỉnh và Qũy Đầu tư và Phát triển tỉnh trước ngày 11/8; Sở GTVT, Sở Công thương làm việc bằng văn bản với cấp trên về các nội dung liên quan; Sở Xây dựng phối hợp với Sở Công thương tham mưu để thành lập hội đồng phản biện…

Thành Chung