Vingroup đầu tư vào 3 ga đường sắt lớn nhất nước

(HQ Online)- Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, khẳng định quyết tâm đầu tư xã hội hóa ba nhà ga đường sắt lớn nhất cả nước là Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn.

Vingroup và VNR sẽ có văn bản báo cáo chính thức về hình thức hợp tác triển khai dự án nhà ga Hà Nội và ga Sài Gòn gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 30-7. Ảnh: Internet

Theo Tập đoàn Vingroup, thời gian qua đơn vị này đã và đang tích cực phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) trao đổi thông tin, thảo luận và nghiên cứu các phương án hợp tác các dự án trên.

Đối với ga Đà Nẵng, Vingroup thống nhất đầu tư theo hình thức BT (xây dựng-chuyển giao) như chủ trương đầu tư thực hiện dự án mà UBND TP. Đà Nẵng và Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt.

Để có thể sớm triển khai các thủ tục đầu tư, tập đoàn này đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có hướng dẫn cụ thể hơn.

Đối với ga Hà Nội và Sài Gòn, do chưa có chủ trương cụ thể về phương án thực hiện đầu tư, Tập đoàn Vingroup và VNR đã thảo luận nhiều phương thức hợp tác khác nhau trên cơ sở các tiêu chí đảm bảo hoạt động liên tục của nhà ga, kiến trúc phù hợp với quy định về cảnh quan kiến trúc của địa phương; đảm bảo cải tạo, nâng cấp không gian phục vụ chạy tàu và nâng cao hiệu quả tài chính.

Dự kiến Tập đoàn Vingroup và VNR sẽ có văn bản báo cáo chính thức về hình thức hợp tác gửi Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 30-7.

Theo đại diện VNR, Tổng công ty hoan nghênh và mong muốn Tập đoàn Vingroup là đối tác hợp tác kinh doanh chiến lược trong việc khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. VNR sẽ tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Vingroup để nghiên cứu xây dựng đề án hợp tác tổng thể đối với các ga trên.

Uyển Như