Gần 6.400 tỷ đồng xây luồng tàu biển Cái Mép – Thị Vải

BizLIVE -Cục Hàng hải Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Giao thông vận tải đề xuất chủ trương đầu tư Dự án nghiên cứu tổng thể tuyến luồng tàu biển Cái Mép – Thị Vải. Theo đó, tổng mức đầu tư theo dự kiến khoảng 6.378 tỷ đồng.

Theo đơn vị này mục tiêu của dự án là Nghiên cứu tổng thể toàn diện tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải nhằm làm cơ sở phát triển hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải theo quy hoạch và đề xuất các giải pháp khai thác an toàn, gắn liền với việc nâng cao hiệu quả khai thác cảng và gắn với việc phát triển bền vững môi trường trên tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải.

Tổng mức đầu tư tổng thể toàn dự án dự kiến khoảng 6.378 tỷ đồng gồm: chi phí xây dựng, dự án, giải phóng mặt bằng, tư vấn đầu tư… Thời gian thực hiện trước năm 2018 và các giai đoạn sau năm 2020.

Lãnh đạo Cục Hàng hải cũng cho biết, quy mô đầu tư của dự án nâng cấp cải tạo luồng để tiếp nhận tàu biển trọng tải trên 100.000DWT ra vào thường xuyên các bến cảng khu vực Cái Mép – Thị Vải; tàu trọng tải 60.000DWT ra vào các bến cảng khu vực Mỹ Xuân – Phước An và tàu trọng tải 30.000DWT ra vào các bến cảng khu vực Gò Dầu.

Được biết, dự án cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải có tổng mức đầu tư 12.891 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Cục Hàng Hải Việt Nam khẳng định việc đầu tư phát triển tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải đáp ứng yêu cầu cho tàu lớn vào, rời các bến cảng Cái Mép – Thị Vải, đồng bộ với mạng lưới giao thông bộ, thủy nội địa do đó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế xã hội.

Khối lượng hàng hóa qua các bến cảng khu vực Cái Mép – Thi Vải trong những năm qua mặc dù chưa cao như kỳ vọng nhưng tốc độ tăng trưởng là rất cao. Giai đoạn 2008-2014, tốc độ tăng trưởng hàng hóa qua các bến cảng Cái Mép – Thị Vải bình quân đạt 10,94%/năm, riêng hàng Container tăng trưởng trung bình 49,99%/năm.

TÚ ANH