Còn tồn đọng gần 4.000 container tại cảng Hải Phòng

Tính đến 15-3, tại khu vực cảng Hải Phòng còn 3.845 container quá hạn làm thủ tục hải quan (trên 90 ngày).
Hoạt động XNK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Trong đó, hàng hóa tồn đọng được đưa về cảng Hải Phòng trước ngày 1-1-2013 là 2.369 container; hàng tồn đọng đưa về cảng sau ngày 1-1-2013 là 1.476 container.

Trong 4 Chi cục Hải quan cửa khẩu tại Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III là 2 đơn vị có số lượng hàng tồn đọng nhiều nhất.

Tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II còn tồn 1.333 container (có 975 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III còn tồn 1.338 container (có 1.029 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013).

Trong khi đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I còn tồn 517 container (có 204 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013); Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ còn tồn 675 container (có 161 container hàng được đưa về cảng trước ngày 1-1-2013).

Được biết, để xử lý số hàng hóa tồn đọng này, Cục Hải quan Hải Phòng giao Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì xử lý các lô hàng tồn từ ngày 1-1-2013 trở về trước, sau thời điểm này hàng tồn sẽ do các Chi cục Hải quan cửa khẩu chủ trì xử lý.

T.Bình