Giám sát container bằng seal định vị GPS

(HQ Online)- Từ ngày 25-1-2016, tại các đơn vị Hải quan Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sẽ đồng loạt triển khai hoạt động hệ thống giám sát container bằng seal định vị GPS.

seal định vị GPS
Việc giám sát bằng seal định vị GPS sẽ được thí điểm 1 năm. Ảnh: T.Bình.

Theo kế hoạch, Cục Hải quan Hải Phòng lựa chọn 2 container cần gắn seal định vị GPS theo các tuyến đi Hà Nội và Quảng Ninh, đồng thời thông báo cho Phòng giám sát hải quan trực tuyến (Tổng cục Hải quan), Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Quảng Ninh để theo dõi thông tin trên Hệ thống khi container vận chuyển trên đường và phối hợp khi nhận được thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng.

Đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, để đảm bảo hoạt động của hệ thống seal định vị GPS, các đơn vị liên quan đã được phân công rõ nhiệm vụ. Các Cục Hải quan: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh tổ chức vận hành, trực hệ thống tại Cục, chi cục để thông suốt thông tin. Bố trí các đầu mối thực hiện nhiệm vụ để liên lạc, phối hợp khi có yêu cầu xác minh.

Container gắn seal định vị GPS sẽ do Ban quản lý rủi ro hướng dẫn các đơn vị lựa chọn. Việc quyết định các container hàng cần gắn seal định vị GPS trong quá trình vận chuyển theo lựa chọn của Hệ thống quản lý rủi ro. Sau khi người khai hải quan mở tờ khai hải quan/tờ khai vận chuyển, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi cũng có thể quyết định lựa chọn container gắn seal định vị GPS căn cứ khai báo tờ khai vận chuyển của người khai hải quan và các thông tin có trước về lô hàng.

Việc thực hiện giám sát các container được xác định có độ rủi ro bằng seal định vị là một mô hình quản lý mới, sẽ giúp cơ quan Hải quan kiểm soát chặt quá trình vận chuyển hàng hóa, kịp thời phát hiện những dấu hiệu rủi ro để xử lý.

N.Linh