Duyệt quy hoạch hệ thống logistics trên cả nước

(TBKTSG Online) – Từ nay đến năm 2020 sẽ ưu tiên đầu tư bảy trung tâm logistics lớn trên cả nước, theo quy hoạch hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

bai-logistics-01

Cụ thể, các trung tâm logistics (trung tâm dịch vụ hậu cần cho sản xuất và lưu thông hàng hóa) sẽ được xây dựng ở bắc Hà Nội, trên hành lang kinh tế ven biển Đông bắc Bắc bộ, tại khu vực thành phố Đà Nẵng, trên hành lang kinh tế đường 19 và duyên hải Nam Trung bộ, tại tiểu vùng kinh tế các tỉnh Đông bắc TPHCM, tiểu vùng kinh tế trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, và trung tâm logistics hàng không thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng.

Mục tiêu của quy hoạch này là phát triển mạng lưới trung tâm logistics bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu của sản xuất và lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu; khai thác có hiệu quả thị trường dịch vụ logistics của Việt Nam nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Theo quy hoạch này, đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt khoảng 24% – 25%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GDP toàn nền kinh tế là 10%, tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài khoảng 40%, giảm thiểu chi phí logistics của toàn nền kinh tế so với GDP còn khoảng 20%. Đến năm 2030, các chỉ tiêu này lần lượt là 34% – 35%/năm, 15%, 65%/năm và 15% – 17%/năm.