Hàng không tiếp tục tăng trưởng 2 con số

Tin từ Cục Hàng không VN, tổng sản lượng điều hành bay tháng 2/2015 ước đạt 50,2 nghìn chuyến, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2014.

21

Cũng theo Cục Hàng không VN, sản lượng thông qua các cảng hàng không cũng như tổng thị trường vận chuyển cũng đều đạt mức tăng trưởng trên hai con số so với cùng kỳ 2014. Cụ thể, sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 4,62 triệu hành khách, tăng 11,2%; sản lượng hàng hóa đạt 77,3 nghìn tấn, tăng 22,1%. Trong tháng 2, vận chuyển hành khách đạt hơn 3 triệu khách, tăng 10,7%, vận chuyển hàng hóa đạt 66 nghìn tấn, tăng 22,5%.

Tính riêng các hãng hàng không VN, trong tháng 2, sản lượng khách vận chuyển đạt 2,3 triệu khách, tăng 17,6%. Vận chuyển hàng hóa đạt 17,6 nghìn tấn, tăng 14,8%.

T.B
Theo Bao Giao Thong