Kim ngạch XNK 15 ngày đầu năm 2015 đạt 12,11 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa XNK vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong kỳ 1 tháng 1-2015 (từ 1-1 đến 15-01) đạt 12,11 tỷ USD, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2014.

So với kỳ 2 tháng cuối cùng của năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước giảm tới 18,1% (tương đương giảm 2,67 tỷ USD).

Như vậy, so với kỳ 2 tháng cuối cùng của năm 2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước giảm tới 18,1% (tương đương giảm 2,67 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ đầu tiên của năm 2015 đã thâm hụt 522 triệu USD, bằng hơn 9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1-2015 đạt 5,79 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nửa đầu tháng 1-2015, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 115 triệu USD so với kỳ 1 tháng 1- 2014, trong đó chủ yếu do giảm xuất khẩu ở một số nhóm hàng như: nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 394 triệu USD, hàng thủy sản giảm 58 triệu USD, dầu thô giảm 46 triệu USD, gạo giảm 44 triệu USD, xăng dầu các loại giảm 35 triệu USD…

Tuy nhiên, một số nhóm hàng xuất khẩu khác lại đạt được mức kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: điện thoại các loại và linh kiện tăng 253 triệu USD, máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 194 triệu USD, giày dép các loại tăng 58 triệu USD.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,92 tỷ USD, tăng 3,8% so với 15 ngày đầu tháng 1-2014 và chiếm 68% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 1-2015 đạt 6,32 tỷ USD, tăng 15%  so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 1-2015 tăng 823 triệu USD so với nửa đầu tháng 1-2014; trong đó, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 310 triệu USD; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 174 triệu USD, sản phẩm từ sắt thép tăng 118 triệu USD, nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày tăng 87 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện tăng 86 triệu USD, sắt thép các loại tăng 55 triệu USD,…

Tuy nhiên, trong 15 ngày đầu tháng 1-2015, nhập khẩu nhóm hàng xăng dầu các loại giảm mạnh, giảm tới 46% (tương đương giảm 132 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 1-2015  đạt 3,8 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm hơn 60% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam
từ 1-1 đến 15-1-2015 và so sánh với cùng kỳ năm 2014

Tên mặt hàng chủ yếu Kim ngạch xuất khẩu từ 01/01 đến 15/01/2015

(Triệu USD)

So với cùng kỳ 2014
Kim ngạch tăng/giảm Tốc  độ tăng/giảm
(Triệu USD) (%)
TỔNG TRỊ GIÁ 5.794 -115 -2,0
Trong đó: Doanh nghiệp FDI 3.924 144 3,8
Điện thoại các loại & linh kiện 1.059 253 31,4
Hàng dệt, may 832 -20 -2,4
Máy vi tính, s/p điện tử & linh kiện 575 194 50,8
Giày dép các loại 495 58 13,3
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 257 22 9,4
Gỗ và sản phẩm gỗ 247 -22 -8,2
Phương tiện vận tải và phụ tùng 214 -394 -64,8
Hàng thủy sản 206 -58 -22,0
Dầu thô 152 -46 -23,4
Máy ảnh, máy quay phim & linh kiện 112 20 21,8

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Bảo Nhi