Mở rộng mạng lưới Logistics, GMD “rót” 341 tỷ đồng cho Dự án ở Hậu Giang

Dự án này là một Trung tâm Logistics tại khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tinh Hậu Giang.rung tâm Logistics tại khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tinh Hậu Giang.

7fflogistic

Ngày 18/05/2015, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gemadept (mã GND- HOSE) đã thông qua quyết định đầu tư Dự án xây dựng trung tâm Logistics tại khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tinh Hậu Giang.

Dự án dự kiến sẽ có quy mô xây dựng 15 ha với tổng vốn đầu tư của dự án: 669,06 tỷ đồng.

GMD cho biết tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Gemadept trong dự án là 51%, tương ứng số tiền dự kiến đầu tư hơn 341 tỷ đồng.

Được biết. dự án này nằm trong chiến lược phát triển mạng lưới Logistics của Gemadept tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thanh Thủy