QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA LÀ GÌ?– RULES OF ORIGIN LÀ GÌ?

I. Định nghĩa chung
1. Xuất xứ hàng hóa là gì?

Xuất xứ hàng hóa là một thuật ngữ kinh tế chỉ nguồn gốc quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn gia công cuối cùng (trong trường hợp có nhiều quốc gia tham gia sản xuất)

2. Quy tắc xuất xứ hàng hóa là gì?

Quy tắc xuất xứ hàng hóa là những quy định về xuất xứ áp dụng cho hàng hóa có thỏa thuận ưu đãi về thuế quan và ưu đãi phi thuế quan. Các hiệp định thương mại tự do khác nhau sẽ có những quy định về nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Dưới đây là 3 quy tắc xuất xứ hàng hóa cơ bản:

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA LÀ GÌ?– RULES OF ORIGIN LÀ GÌ?

II. Mục đích sử dụng của xuất xứ hàng hóa
1. Thực thi phòng vệ và các chính sách thương mại Ví dụ:

Áp thuế chống bán phá giá đối với một số hàng hóa xuất xứ từ một số quốc gia cụ thể

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA LÀ GÌ?– RULES OF ORIGIN LÀ GÌ?

2. Thống kê thương mại

Thu thập thông tin về xuất nhập khẩu hàng hóa để có những chính sách thương mại phù hợp

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA LÀ GÌ?– RULES OF ORIGIN LÀ GÌ?

3. Nhãn mác hàng hóa

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA LÀ GÌ?– RULES OF ORIGIN LÀ GÌ?

Một số quốc gia có quy định chặt chẽ việc ghi xuất xứ hàng hóa trên bao bì. Ví dụ Australia quy định về nguồn gốc xuất xứ và hàng lượng khu vực của hàng hóa như bên dưới

4. Mua sắm công

Trong các Hiệp định, thuật ngữ “Mua sắm của Chính phủ” (Government Procurement) hoặc “Mua sắm công” (Public Procurement) được sử dụng để nói đến quá trình một cơ quan mua sắm sử dụng hoặc mua hàng hóa, dịch vụ để phục vụ mục đích công mà không nhằm (i) bán hay bán lại mang tính thương mại, (ii) sử dụng để sản xuất hoặc cung ứng hàng hóa, dịch vụ vì mục đích bán hay bán lại mang tính thương mại. Tại Việt Nam, quá trình này thường được gọi là “đấu thầu”.

5. Xác định thuế ưu đãi

Dựa vào xuất xứ hàng hóa để xác định xem hàng hóa đó có được hưởng ưu đãi về thuế quan hay các ưu đãi khác không. Các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ khác nhau sẽ được hưởng các mức thuế nhập khẩu ưu đãi khác nhau

QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA LÀ GÌ?– RULES OF ORIGIN LÀ GÌ?