Quy trình phân loại HS Code

Lần trước, HS Code Advisor đã giới thiệu một cách tổng quan về HS Code. Có thể thấy rằng HS Code đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác phân loại hàng hóa. Vậy quy trình phân loại HS Code là như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi đó.

Bước 1. Hiểu rõ về sản phẩm

Để tiến hành phân loại HS Code, đầu tiên cần phải hiểu rõ về sản phẩm.

  • Sản phẩm là gì? (Các sản phẩm động vật, sản phẩm thực vật, thực phẩm, đồ uống, máy móc, dệt may, trang sức, thiết bị, xe cộ, công cụ…?)
  • Chức năng của sản phẩm là gì?
  • Sản phẩm có chức năng riêng biệt? Sản phẩm là thành phần của sản phẩm khác? Nguyên vật liệu cấu thành của sản phẩm?Thành phần của sản phẩm?
  • Sản phẩm hóa chất tinh khiết hay hỗn hợp các loại hóa chất?

Bước 2. Lựa chọn các Phần và Chương được xem xét

HS Code, Quy trình phân loại HS Code
Khi phân loại HS Code, cần lựa chọn các Phần và Chương được xem xét

Lưu ý:

  • Ưu tiên xem xét chức năng trước khi xem xét nguyên vật liệu.
  • Kiểm tra lại các đặc tính liên quan của hàng hóa.

Bước 3. Xác định vị trí được xem xét

Bước 4. Kiểm tra lại các Phần và Chương có thể áp dụng được

Nếu sản phẩm có thể phân loại theo cả chức năng và nguyên vật liệu, thì áp dụng các quy tắc phân loại.
Ví dụ: Quy tắc 3 a) Nhóm có mô tả cụ thể đặc trưng nhất được ưu tiên hơn nhóm có mô tả khái quát.

Bước 5: Xác định HS Code