Trung Quốc cung cấp hàng hóa lớn nhất vào Việt Nam

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 67,6 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 66,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước.

Trị giá XNK hàng hóa giữa Việt Nam với châu Mỹ là 16,66 tỷ USD, tăng 19,4% so với 4 tháng năm 2014; với châu Âu là 13,82 tỷ USD, tăng 6,9%; với châu Đại Dương là 1,9 tỷ USD, tăng giảm 5,1% và châu Phi là 1,52 tỷ USD tăng 15%.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Châu Á vẫn cao nhất với 24,63 tỷ USD; tiếp theo là Châu Mỹ với 12,47 tỷ USD; Châu Âu là 10,46 tỷ USD; Châu Đại Dương là 1,08 tỷ USD và Châu Phi là 1,05 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa từ các nước Châu Á đạt mức 42,94 tỷ USD chiếm gần 83% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước; với Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Đại Dương và Châu Phi lần lượt là 4,19 tỷ USD; 3,36 tỷ USD; 0,81 tỷ USD và 0,46 tỷ USD.

Trong lĩnh vực xuất khẩu, thị trường Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Việt Nam. Trong 4 tháng năm 2015 xuất khẩu sang thị trường này đạt 9,93 tỷ USD tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2014; với EU là 9,32 tỷ USD tăng gần 9%; ASEAN là 6,02 tỷ USD giảm nhẹ 0,5%; Trung Quốc là 4,82 tỷ USD giảm 3,6%…

Đối với nhập khẩu Trung Quốc là thị trường lớn nhất cung cấp hàng hóa vào Việt Nam trong 4 tháng đàu năm 2015 với trị giá là 15,3 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2014. Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc cũng đạt mức khá cao với 8,84 tỷ USD, tăng 22,4% (tương đương tăng 1,62 tỷ USD), tiếp theo là ASEAN với 7,74 tỷ USD tăng 7,7%…

Theo efinance
KL – tổng hợp từ nguồn Tổng cục Hải quan