Vận tải đường sắt Hà Nội sắp IPO, đầu tư các dự án đường sắt tốc độ cao

Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO để thu hút nguồn vốn, nhà đầu tư chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng đường sắt hiện đại.

đường sắt

Ngày 10/12 tới đây Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần rộng rãi ra công chúng (IPO).

Dự kiến, vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty khoảng hơn 800 tỷ đồng. Trong đó hơn 48.000.000 cổ phần nhà nước nắm giữ, tương đương 480.353.820.000 đồng (tương ứng 60% vốn điều lệ). Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 11.378.669 cổ phần, tương đương 113,7 tỷ đồng (tương ứng 14,21%vốn điều lệ). Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư khác 11.378.669 cổ phần, tương đương hơn 113,7 tỷ đồng (tương ứng 14,21% vốn điều lệ).

Theo chiến lược của Vận tải đường sắt Hà Nội, việc IPO nhằm thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư cho lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là hạ tầng đường sắt nhằm nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có. Đồng thời, đầu tư mới các dự án đường sắt tốc độ cao trong giai đoạn 2015 – 2030, ưu tiên những thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM. Trong đó, có tuyến Tp.HCM-Nha Trang, Hà Nội –Vinh.

Bên cạnh đó, Vận tải đường sắt Hà Nội cũng sẽ ưu tiên đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sau khi cổ phần hóa.

Theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của công ty này, nhà đầu tư chiến lược phải có nhu cầu vận tải hàng hoá bằng đường sắt, có sản lượng vận tải từ 300 nghìn tấn/năm trở lên. Có lượng hành khách từ 20 nghìn lượt khách/năm trở lên.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải có Công nghệ Logistics, có nhu cầu vận tải bằng đường sắt. Nhà đầu tư Tài chính-Ngân hàng có vốn chủ sở hữu trên 500 tỷ đồng. Không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Từ ngày 1/1/2016 Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội sẽ đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần. Dự kiến, thời gian bán cổ phần lần đầu vào ngày 10/12/2015.

Trước đó vào cuối tháng 10 vừa qua, Bộ GTVT đã có Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội.

Bình An

Theo Trí thức trẻ