Việt Nam nhập khẩu… đất

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Bộ NN&PTNT đề nghị hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu “đất”, vì “mặt hàng” này hiện chưa được quy định đầy đủ, cụ thể với từng loại, khiến doanh nghiệp và cơ quan Hải quan gặp khó khăn khi làm thủ tục.

Việt Nam nhập khẩu ... đất

Theo đó, Hải quan đang gặp vướng mắc về thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch với các loại đất nhập khẩu (đất sét, đất sét cao lanh, đất sét chịu lửa, đất sét bentonite…) đã nung, đã qua xử lý nhiệt thuộc nhóm 25.07 và 25.08.

Tổng cục Hải quan cho biết, Luật Thương mại, Nghị định 187 (năm 2013), thông tư 04 (năm 2015) của Bộ NN&PTNT không đề cập đến chính sách quản lý, cấm nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện với “đất” nói chung.

Tuy nhiên, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013, có quy định hành vi bị cấm, trừ trường hợp Bộ trưởng NN&PTNT đồng ý bằng văn bản”.

Ngoài ra, một số văn bản của Bộ NN&PTNT cũng chưa thống nhất có kiểm dịch hay không đối với hàng hoá thuộc nhóm 25.07 và 25.08.

Theo Nam Khánh

Tiền Phong