Hướng dẫn miễn thuế nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Công ty TNHH Tập đoàn Oe Tek Việt Nam về quy định miễn thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK được miễn thuế NK.

Để được miễn thuế, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế, trong đó kê khai rõ số lượng hàng hóa và số tiền thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế/không thu thuế. Ảnh: T.Trang.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại công văn 12166/BTC-TCHQ thì, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK chưa XK sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa XK sản phẩm); hàng hóa kinh doanh TN-TX chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 1-9-2016 mà chưa nộp thuế thì được miễn thuế theo quy định tại khoản 7 và điểm d khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

Để được miễn thuế, người nộp thuế phải có văn bản đề nghị cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1-9-2016, trong đó kê khai rõ số lượng hàng hóa và số tiền thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế/không thu thuế. Số lượng hàng hóa và số tiền thuế được miễn theo quy định của Luật Thuế XK, thuế NK.

Số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu). Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31-12-2016.

Đối với hàng hóa đã XK sản phẩm, đã tái xuất thì người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thuế/không thu thuế theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, tại khoản 7 và điểm d khoản 9 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định thì: hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK  được miễn thuế NK. Do đó, nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng XK thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1-9-2016 thì được miễn thuế theo quy định.

Căn cứ để xác định trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK miễn thuế thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, theo đó: Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan.

Thu Trang