Kiểm soát chặt chất lượng khoáng sản xuất khẩu

Khoáng sản là mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu, chính vì vậy, khi làm thủ tục hải quan cho các lô hàng khoáng sản xuất khẩu, cơ quan Hải quan sẽ kiểm soát chặt tiêu chuẩn, chất lượng của lô hàng.

Công chức Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) phối hợp kiểm tra hoạt động xuất khẩu than. Ảnh: Thu Trang.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, các chi cục Hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản đều phải lấy mẫu để kiểm tra lại (trừ trường hợp việc lấy mẫu phân tích trước đó của doanh nghiệp đã có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương và đảm bảo cơ quan Hải quan giám sát được việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa từ khi lấy mẫu đến khi xuất khẩu).

Yêu cầu trên nhằm xác định cơ sở đánh giá và đảm bảo các lô hàng khoáng sản xuất khẩu đạt tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định pháp luật, tránh việc doanh nghiệp sử dụng Phiếu phân tích mẫu của lô hàng đạt tiêu chuẩn, chất lượng xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Trước đó, Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương đã trao đổi thống nhất việc thực hiện thủ tục lấy mẫu khoáng sản. Theo Tổng cục Hải quan, khoáng sản không phải là nguồn tài nguyên vô tận, là mặt hàng không được khuyến khích xuất khẩu nên cần phải quản lý chặt chẽ; đặc biệt là khoảng sản khai thác thô, chưa qua chế biến đạt tiêu chuẩn, hàm lượng, chất lượng nhất định (tránh việc khai thác, xuất khẩu tràn lan, lãng phí nguồn tài nguyên).

Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị quy định khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản đều phải lấy mẫu để kiểm tra lại (trừ trường hợp việc lấy mẫu phân tích trước đó đã có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan) để xác định lô hàng đó đúng là lô hàng xuất khẩu.

Thống nhất phương thức tổ chức thực hiện việc lấy mẫu phân tích theo Thông tư 12/2016/TT-BCT, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp và Hải quan các địa phương thực hiện thủ tục lấy mẫu khoáng sản khi làm thủ tục xuất khẩu phù hợp với từng điều kiện cụ thể, đảm bảo việc xuất khẩu đúng chủng loại, chất lượng.

N.Linh