Logistics đường tới ASEAN+6 sau khi thành lập AEC

(Taichinh) – Đó là chủ đề buổi Họp báo được tổ chức ngày 3/8/2015 tại TP. Hồ Chí Minh về triển lãm TILOG – LOGISTIX 2015, triển lãm toàn diện nhất về Cung ứng dịch vụ Logistics & Công nghệ Intralogistics và Giải pháp cho ASEANS+6, sẽ mang lại lợi ích về liên kết kinh tế khu vực, giá trị thương mại và mở rộng mạng lưới toàn cầu cho các doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan.
Quang cảnh buổi họp báo. Nguồn: FinancePlus.vnQuang cảnh buổi họp báo. Nguồn: FinancePlus.vn