Những nhóm hàng nhập khẩu chính 10 tháng năm 2015

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Trị giá nhập khẩu giảm so với tháng trước, nhưng 10 tháng/2015 vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2014.

Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là 2,16 tỷ USD, giảm 4,2% so với tháng trước, nâng trị giá nhập khẩu trong 10 tháng/2015 lên 22,92 tỷ USD, tăng mạnh 25,8% so với 10 tháng/2014. Khối doanh nghiệp FDI nhập khẩu 14,45 tỷ USD, tăng 31,4% trong khi khối doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 8,47 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 10 tháng qua với trị giá là 7,43tỷ USD, tăng 17,2%; tiếp theo là các thị trường: Hàn Quốc: 4,26 tỷ USD, tăng mạnh 67,1%; Nhật Bản 3,87 tỷ USD,tăng 29,7%; Đài Loan 1,2 tỷ USD, tăng 1,6%… so với cùng kỳ năm 2014.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Nhập khẩu trong tháng 10-2015 tuy có giảm so với tháng trước nhưng vẫn duy trì mức kim ngạch trên 2 tỷ USD/tháng.

Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là 2,02 tỷ USD, giảm 6,1% so với tháng trước. Tính trong 10 tháng/2015, cả nước nhập khẩu 19,35 tỷ USD, tăng 28,4%; trong đó nhập khẩu của khu vực FDI là 17,78 tỷ USD, tăng 29,7% và nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước là 1,57 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với trị giá nhập khẩu là 5,72 tỷ USD, tăng 37,2%; tiếp theo là các thị trường: Trung Quốc 4,28 tỷ USD, tăng 15,3%; Nhật Bản 1,9 tỷ USD, tăng 26,8%; Đài Loan 1,79 tỷ USD, tăng mạnh 58,3%; Singapore 1,62 tỷ USD, giảm 16,8%;… so với cùng kỳ năm 2014.

Điện thoại các loại và linh kiện: Kim ngạch nhập khẩu trong tháng đạt 978 triệu USD tăng 2,5% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng/2015 lên 9,12 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kì năm 2014.

Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng đầu năm chủ yếu từ các thị trường: Trung Quốc đạt 5,86 tỷ USD, tăng 14%; Hàn Quốc đạt 2,65 tỷ USD, tăng 83,8%…so với cùng kì năm 2014.

Sắt thép các loại: Nhập khẩu nhóm hàng này từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh trong cả tháng 10 và 10 tháng của năm 2015

Nhập khẩu sắt thép của cả nước trong tháng 10 là 1,48 triệu tấn, trị giá là 577 triệu USD, tăng 16,9% về lượng và tăng 3,2% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 10 là 965 nghìn tấn, tăng 25,5%.

Tính đến hết tháng 10-2015, lượng sắt thép cả nước nhập về là 12,62 triệu tấn, tăng 34% về lượng. Đơn giá nhập khẩu sắt thép các loại bình quân trong 10 tháng/2015 giảm 25,2% nên trị giá nhập khẩu là 6,28 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 10 tháng qua từ Trung Quốc là 7,71 triệu tấn, tăng mạnh 62,1% và chiếm tới 61,1% tổng lượng nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Sản phẩm từ sắt thép: Trong tháng 10-2015, cả nước nhập khẩu hơn 276 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10-2015, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước là 3,26 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong  10 tháng/2015, Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc với trị giá đạt 1,13 tỷ USD, tăng 39,8%; từ Hàn Quốc là hơn 910 triệu USD tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước,…

Xăng dầu các loại: Lượng nhập khẩu trong tháng ở mức cao nhất kể từ tháng 4-2015.

Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng là 991 nghìn tấn, tăng 59,8%. Đơn giá nhập khẩu bình quân tăng 2,4% nên trị giá nhập khẩu là 483triệu USD, tăng 63,6% so với tháng trước.

Tính đến hết 10 tháng/2015, cả nước nhập khẩu 8,08 triệu tấn với trị giá là 4,47 tỷ USD, tăng 11,4% về lượng và giảm 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 10 tháng qua chủ yếu có xuất xứ từ: Singapore với 3,09 triệu tấn, tăng 34%; Thái Lan 1,8 triệu tấn, gấp hơn 3 lần; Trung Quốc 1,28 triệu tấn, giảm 7,9%; Đài Loan 743 nghìn tấn, giảm 35,4%… so với 10 tháng/2014.

Chất dẻo nguyên liệu: Lượng nhập khẩu trong tháng 10-2015 là gần 379 nghìn tấn, trị giá đạt hơn 538 triệu USD. Tính đến hết tháng 10-2015, tổng lượng nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam là 3,16 triệu tấn, tăng 11,1%, kim ngạch nhập khẩu là 4,89 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng/2015, Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu từ các thị trường: Hàn Quốc đạt 615,6 nghìn tấn,tăng 18,2%; Ả rập Xê út đạt 627 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,03%; Đài Loan đạt 467 nghìn tấn tăng 12,5%; Thái Lan đạt gần 313 nghìn tấn, tăng 19,9%… so với cùng kỳ năm 2014.

Sản phẩm chất dẻo: Trong tháng 10-2015 sản phẩm từ chất dẻo nhập khẩu ở mức 329,8 triệu USD giảm 2,9% so với tháng trước. Nhập khẩu mặt hàng này đến trong 10 tháng đầu năm đạt gần 3,11 tỷ USD tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu mặt hàng sản phẩm chất dẻo từ Hàn Quốc trong 10 tháng/2015 là 917,62 triệu USD, tăng 38,5   % so với cùng kỳ năm 2014; Trung Quốc là hơn 928 triệu USD, tăng 32,8%; Nhật Bản là gần 514,46 triệu USD tăng nhẹ 0,7%,…

Nhóm hàng nguyên, phụ liệu dệt may, da, giày: Trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng là 1,59 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng trước. Tính đến hết 10 tháng/2015, cả nước nhập khẩu 15,29 tỷ USD nhóm hàng này, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, trị giá vải nhập khẩu là 8,39 tỷ USD, tăng 7,9%; nguyên phụ liệu 4,22 tỷ USD, tăng 8%;bông là 1,42 tỷ USD, tăng 14,9% và xơ sợi 1,26 tỷ USD, giảm 2,4%.

Trong  10 tháng/2015, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 6,3 tỷ USD, tăng 12,7%;tiếp theo là Hàn Quốc: 2,32 tỷ USD, giảm 1,5%; Đài Loan: 1,98 tỷ USD, tăng 4,1%… so với cùng kỳ năm trước.

Thức ăn gia súc và nguyên liệu: Trong tháng 10-2015, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 268 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm đạt 2,82 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 10-2015, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ Ác-hen-tina đạt 1,2 tỷ USD, tăng 10,4%; từ Hoa Kỳ là 370,8 triệu USD, tăng 11,7%; từ Brazil là gần 250 triệu USD, tăng 20,8% so với cùng kỳ 2014.

Ô tô nguyên chiếc: Lượng nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng đạt mức cao nhất kể từ năm 2010, do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có giá thấp.

Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10-2015 là 13,96 nghìn chiếc, tăng 62,7%, trị giá nhập khẩu là 230 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng trước. Trong đó, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 7,58 nghìn chiếc, tăng 115% so với tháng trước và chiếm 55% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10-2015, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về là 97,32 nghìn chiếc, tăng mạnh 88,1%, trị giá là 2,33 tỷ USD, tăng mạnh 101,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam trong 10 tháng/2015 với 21,05 nghìn chiếc,tăng mạnh 115%; tiếp theo là Hàn Quốc: 20,79 nghìn chiếc, tăng 59,3%; Thái Lan 20,33 nghìn chiếc, tăng 89,8%; Ấn Độ 17,54 nghìn chiếc, tăng 104,2% … so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt, trong 10 tháng qua, nhập khẩu ô tô từ  9 chỗ ngồi trở xuống từ thị trường Ấn Độ đạt gần 17,49 nghìn chiếc, chiếm tới 45% tổng lượng ô tô loại này nhập khẩu của cả nước và tăng 105% so với 10 tháng/2014.