Xử lý khi khai nhầm chỉ tiêu không được phép sửa

Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn thực hiện đối với vướng mắc của DN và Hải quan địa phương khi thực hiện các quy định tại Thông tư 22/2014/TT-BTC như: Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép sửa; thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ; thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Xử lý khi khai nhầm chỉ tiêu không được phép sửa
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Hải quan Quảng Ninh) làm thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Trần Thắng.

Theo đó, trường hợp người khai hải quan khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép sửa quy định tại điểm 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC (trừ chỉ tiêu “mã hiệu phương thức vận chuyển”) phải hủy tờ khai cũ và khai tờ khai mới.

Đối với hoạt động XNK tại chỗ, khi làm thủ tục hải quan XK tại chỗ, ngoài các công việc theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 27 Thông tư số 22/2014/TT-BTC, chi cục hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu phải có văn bản thông báo về việc hoàn thành thủ tục XK tại chỗ cho chi cục hải quan làm thủ tục NK tại chỗ.

Khi làm thủ tục hải quan NK tại chỗ, ngoài các công việc theo quy định tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC, chi cục hải quan nơi làm thủ tục NK tại chỗ lập sổ theo dõi những tờ khai XK tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan do chi cục hải quan làm thủ tục XK chuyển đến để kiểm tra thời hạn làm thủ tục hải quan của DN NK.

Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế, nếu đã được kiểm tra thực tế tại chi cục hải quan XK thì chi cục hải quan NK không thực hiện việc kiểm tra lại.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng hướng dẫn một số loại hàng hóa không được NK vào nội địa từ kho ngoại quan gồm: Hàng hóa quy định tại điểm c khoản 2 Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP; Hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu; Hàng hóa thuộc Danh mục hàng tiêu dùng hoặc Danh mục hàng không khuyến khích NK của Bộ Công Thương, trừ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công.

N.Linh
Theo Hải Quan